Valitse taso

Luonnonsuojelu

kelo palokorolla 250x.jpg

Lappeenrannan kaupungissa ja Länsi-Saimaan alueella on paljon luontokohteita, joihin voi tutustua ja virkistyä. Tutkimusten mukaan puolen tunnin oleskelu metsässä alentaa verenpainetta. Uusia tai uusittuja kohteita ovat mm.

Parkinmäen Biopolku

Pappilanniemen mobiililuontopolku

Lisäksi Etelä-Karjalan reittikohteista löytyy kaikki alueen yleiset luontokohteet.

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueiden rauhoituspäätökset tekee valtio. Maanomistaja voi halutessaan hakea rauhoituspäätöstä ympäristöministeriöltä. METSO-ohjelman kautta voi hakea samanaikaisesti suojelupäätöstä ja korvausta vanhan metsän suojelemiseksi pysyvästi tai määräajalle. 

Natura 2000-alueet

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella Natura 2000-verkostoon kuuluu Lappeenrannassa 21, Lemillä 2, Savitaipaleella 5 ja Taipalsaarella 5 Natura 2000-aluetta. Osa Natura-alueista on niin laajoja, että ne ulottuvat useamman kunnan alueelle (ks. sivun linkki).  

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Lupalautakunta. Asianosainen eli maanomistaja voi hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta rauhoituspäätöstä. Viranomainen katsoo hakemuksen perusteella onko rauhoituspäätökselle perustetta.

Yleisimmin luonnonmuistomerkki on suuri puu, puuryhmä tai esim. näyttävä siirtolohkare. Luonnonmuistomerkin perustamiseksi on oltava perusteltu luonnontieteellinen tai maisemallinen syy. 

Tervaleppälehtoa kapea 600x.jpg

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla (ks. linkki) tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen.

Vieraslajit

Kasvi- ja eläinlajit voivat levitä paikasta toiseen luonnollisesti, tai niitä voidaan levittää tahallisesti tai tahattomasti. Vieraat lajit ovat ihmisen avustuksella luonnollisen levinneisyytensä ulkopuolelle levinneitä lajeja. Toukokuussa 2012 valmistunut kansallinen vieraslajistrategia käsittelee vieraslajien aiheuttamaa uhkaa suomalaisessa luonnonympäristössä. Strategiassa esitellään esim. jättiputkien hävittämistä vuoteen 2025 mennessä. Srategia sekä yksityiskohtaisempaa tietoa vieraslajeista löytyy sivun vieraslajilinkistä. 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on koordinoinut toiminta-alueensa jättiputkien torjuntaprojektia vuodesta 2010 lähtien. Vastaanotamme edelleen tietoja jättiputkien kasvupaikoista. Havainnot voi ilmoittaa ympäristötarkastaja vs. Taina Lahtelaan sähköpostitse (taina.lahtela(at)lappeenranta.fi), puhelimitse (040 529 8480) tai käymällä paikan päällä Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa osoitteessa Pohjolankatu 14.

Lisätietoja ja ohjeita jättiputkien torjunnasta on sivun linkeissä ja liitteessä.

Vierasperäisten lajien levittämisen rajoittamisesta säädetään luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 43 §:ssa:
 

Luonnonsuojelutehtävistä

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, johon kuuluu Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Taipalsaari vastaa luonnonsuojelulain mukaisista tehtävistä.
Luonnonsuojelulain tehtäviä ovat viranomaistehtävät ja toisaalta luonnonsuojelun edistämistehtävät. Luonnonsuojelun viranomaistehtävistä seutuyksikölle (kunnille) kuuluu luonnonmuistomerkin rauhoituksesta tai rauhoituksen loppumisesta päättäminen. Muut päätöksiä edellyttävät luonnonsuojelun viranomaistehtävät seutukuntien alueella kuuluvat Kaakkois-Suomen ELY -keskukselle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa lausuntoja ELY -keskukselle esimerkiksi suojelualueiden perustamishakemusten käsittelyssä.

Kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Tämä edellyttää paikallisten luonnonolosuhteiden ja suojelukohteiden tuntemista, sekä saadun tiedon soveltamista mm. alueiden käytön suunnitteluun. Luonnonsuojelun vaatimukset tulee huomioida alueen kaavoituksessa, rakentamisessa ja maa-ainesten otossa.   

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen alueella on kuntien ja Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön yhteisissä hankkeissa tehtyjä luontopolkuja (ks. sivun linkit).

 

Lisätiedot:
ympäristötarkastaja Taina Lahtela puh 040 5298480