Valitse taso

Katupöly

Märkä hiekka 870 x 489.jpg

Keväisin teiden pinnalle kertyneestä hiekoitushiekasta ja asfaltin kulumisesta muodostunut pöly nousee ilmaan lumen ja jään sulettua. Pölystä huomattavan suuri osa on peräisin asfaltista – hiekka toimii renkaiden alla ikään kuin hiekkapaperina. Kadut pölyävät eniten vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla, erityisesti ruuhka-aikoina kuivina ja tuulisina päivinä.

hyperlinkki

Katupöly aiheuttaa sekä viihtyvyys- että terveyshaittaa.

Katupölyä seurataan hengitettävien hiukkasten, PM10 mittauksilla. PM10:llä tarkoitetaan hiukkasia, joiden koko on alle 10 µm. Mikäli PM10 vuorokausikeskiarvo (50 µg/m³) ylittyy vuoden mittausjaksolla yli 35 kertaa, tulee kunnan laatia suunnitelma, jolla vähennetään pölyhaitan muodostumista. Lappeenrannassa vuosina 2017 ja 2018 hiekoitushiekan poistamiseen liittyvien toimintatapojen johdosta on hengitettävien hiukkasten ylitysten lukumäärä selvästi vähentynyt (kuva 1).

Kuva 1: Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausikeskiarvopitoisuudet Lappeenrannan mittauspisteillä vuosina 2012 - 2018.

PM10 pitoisuustasot ovat nähtävillä reaaliaikaisesti Ilmanlaadun nettisivuilla. Mittauksia suoritetaan neljällä mittauspisteellä:
•Lappeenrannan keskustassa, Snellmaninkatu 14 (kauppahalli)
•Lauritsalan keskusta
•Ihalainen, Ihalaisen lämpökeskus
•Joutsenon keskusta