Valitse taso

Ilmanlaatu   Laskeumakeräin

Ilmanlaatu vaikuttaa merkittävästi asukkaiden terveyteen ja viihtyisyyteen sekä luonnon hyvinvointiin.

Lappeenrannan alueen reaaliaikainen ilmanlaatutilanne on katsottavissa oheisen Etelä-Karjalan ilmanlaatu- sivuston kautta. Koko Suomea käsittävä ilmanlaatutieto on nähtävillä Ilmatieteenlaitoksen Ilmanlaatu -sivuston kautta.

Ilmanlaadun seuranta toteutetaan yhteistyössä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen hyväksymän mittaussuunnitelman mukaisesti ilmanlaadun seurantaa tehdään kuudessa mittauspisteessä:

  • Lappeenrannan keskusta
  • Tirilä
  • Lauritsala
  • Ihalainen
  • Pulp ja Joutsenon keskusta.

Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet

 

 

 

 

 

 

 
Mitattavat epäpuhtaudet

Ilmanlaadun tiedottamisen helpottamiseksi on laadittu ilmanlaatuindeksi, joka kuvaa sanallisesti  ilmanlaatua. Mitattavia epäpuhtauksia ovat haisevat rikkiyhdisteet (TRS-yhdisteet), rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset (kokonaisleijuma, hengitettävät hiukkaset PM10 ja pienhiukkaset PM2,5) sekä sadeveden laskeuma. Mittauksista kootaan vuosittain ilmanlaadun vuosiraportti yhdessä muiden Etelä-Karjalan mittausverkon alueeseen kuuluvien paikkakuntien (Imatra ja Svetogorsk) kanssa.

Päästölähteet

Lappeenrannan alueella ilmanlaatuun vaikuttaa erityisesti puunjalostus- ja kalkkikiviteollisuuden päästöt sekä katupöly. Kaukokulkeuma näkyy ajoittain, erityisesti kevät- ja kesäaikana savun hajuna ja kohonneina hiukkaspitoisuuksina.

Kuinka poltat puita oikein?

Sytytys.jpgUusiutuvan polttoaineen kuten puun käyttäminen tulisijojen polttoaineena tukee ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Se, miten puuta käytetään, vaikuttaa kuitenkin merkittävästi palamisen seurauksena syntyviin päästöihin kuten nokeen ja hiukkasiin (Opas puun polttoon).

Bioindikaattoritutkimukset

Ilmanlaadun epäpuhtauksien vaikutuksia kasvillisuuteen on seurattu bioindikaattoritutkimusten avulla. Viimeisin Etelä-Karjalan bioindikaattoritutkimus on valmistunut vuonna 2012.

Jäkälävaurio 2 870 x 489.jpg