Valitse taso

Ruoan tuotanto ja kulutus

vihannekset.jpg

Tavoitetila 2050

* Lappeenrantalaiset syövät terveellistä ja kestävästi tuotettua kotimaista ruokaa.

* Ruoan tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät jätteet hyödynnetään 100 prosenttisesti.

Toimenpiteitä eri vuosille tavoitetilan saavuttamiseksi:

2016-2017

-Asennemuutoksen alkuun saaminen: julkisten keittiöiden ja työpaikkaravintoloiden kampanjat ja kuntalaiskampanja.

-Kaupungille hankintastrategia, joka huomioidaan talousarviossa.

-Kaupunkiviljelyn edistäminen.

 

2017-2021

-Paikalliseen ruoan tuotantoon syntyy uusia arvoketjuja. Käynnistetään hankkeita uusien arvoketjujen löytämiseksi ja luomiseksi.

-Hankintajärjestelmien kehittäminen ja koulutus.

-Lisätään ihmisten tietoisuutta siitä millaista ja miten paljon jätettä he tuottavat.

 

2021-2025

-Vaihtoehtoisten kotimaisten proteiinilähteiden kehitys ja tuotanto.

-Ruoan tuotannon sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Biojätteistä esim. liikennekaasua biokaasulaitoksen avulla.

 

2025-2029

-Pyritään muutokseen kuluttajakäyttäytymisessä: lihankulutus on n. puolittunut ja käytetään kotimaista lihaa.