Valitse taso

Energian tuotanto ja kulutus

 Muukko.jpg

Vuoden 2050 tavoitetila

* Vuoteen 2050 mennessä Lappeenrannan tavoitteena on olla ilmastoneutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa.

* Energiaverkkojen yhdistelmä tuottaa energian varastointia ja kysynnän ja tuotannon tasausta.

* Energiatehokkuus takaa hyvinvoinnin jälkipolville.

* Kansalaiset ja yritykset toimivat energiamurroksen voimavarana.

 Tätä tavoitetilaa kohti pääsemiseksi resurssiviisaustyöryhmissä suunniteltiin mahdollisia toimenpiteitä eri vuosille:

2016-2017 

-Energiatehokkuus ja aurinkoenergia otetaan huomioon kaavoituksessa.

 

2017-2021

-Kaukaan voimalassa korvataan turve uusiutuvalla polttoaineella.

-Teollisuuden energiankäyttö toimii virtuaalisena energiavarastona.

 

2021-2025

-Lappeenranta-Imatra välille rakennetaan uusia tuulivoimaloita.

-Aurinkovoimalat: suuri 50 MWp voimala ja lisäksi 50 MWp verran aurinkopaneeleita kiinteistöjen katoille.

 

2029

-Energian varastointi nestemäiseen metaaniin ja sen liikennekäyttö

-Lappeenrantaan syntynyt 6 kappaletta menestyviä energia-alan teknologiayrityksiä.