Valitse taso

Ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelma on hyväksytty vuonna 2009. Ohjelman keskeisin kokonaistavoite on:
Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen 30 % vuoteen 2020 vuoden 1990 tasosta.

Vuoden 2010 kasvihuonekaasutaseen perusteella Lappeenrannassa on jo pystytty alittamaan Kioton 20 %:n päästövähennystavoite. Ilmasto-ohjelman tavoitteisiin tullaan pääsemään, mikäli kasvihuonekaasupäästöt vähenevät edelleen 1 %:n verran vuosittain. Yksistään Kaukaan voiman biovoimalaitos vähensi kaukolämmön ja sähkön päästöjä edelliseen taseeseen verrattuna 65 000 t CO2-ekv.

Lisätietoa Lappeenrannan ilmasto-ohjelmasta ja kasvihuonekaasupäästöistä löytyy liitteistä. Vinkkejä kuntalaisille omiin ilmastotekoihin löytyy Pieniä ilmastotekoja -esitteestä.
Uusi tavoite HINKU:n myötä – päästöjen vähentäminen 80 % vuoteen 2030 vuoden 2007 tasosta . HINKU:un liittymisen myötä päästövähennystavoitteet kiristyivät siis selvästi ilmasto-ohjelmaan verrattuna.

Ilmasto-ohjelman toiminnalliset tavoitteet:


Lappeenrannan kaupunki haluaa toiminnassaan huomioida vaikutuksensa kasvihuonekaasupäätöihin ja ilmastonmuutokseen sekä vähentää päästöjen määrää tavoitteellisesti.

Lappeenrannan kaupunki vähentää alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tämä saavuttamiseksi kaupunki on asettanut seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuosille 2009 -2020.

1. Maankäyttö tiivistyy, jolloin yhdyskunnan liikkumistarve ja energiantarve pienenee.
2. Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.
3. Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä jatketaan.
4. Kaupungin omien toimien energiankäyttö on vähentynyt jo vuoteen 2016 mennessä vähintään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta.
5. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.
6. Kaupungin hankinnoissa huomioidaan ilmastovaikutukset.
7. Luodaan päiväkoteihin ja oppilaitoksiin kestävän kehityksen -ohjelmat.
8. Kaupungintyöntekijät tietävät työtehtäviensä ja valintojensa vaikutukset ilmastonmuutokseen.
9. Kaupunkilaiset tietävät oman toiminnan ja valintojen vaikutuksen ilmastonmuutokseen.
10. Ilmastonmuutoksen vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan.

Ajankohtaista liittyen Lappeenrannan ilmasto-ohjelmaan:

• Lappeenrannan kaupunki haluaa kiittää kaikkia tahoja, jotka ovat osallistuneet kanssamme vuosittain järjestettävään WWF:n Earth Hour tapahtumaan!
  
• Lappeenranta valittiin kansainvälisessä vuoden 2014 ja 2016 Earth Hour City Challege – kilpailussa Suomen ilmastopääkaupungiksi
  
• Lappeenrannasta tuli HINKU-kunta 2014
 
• Lappeenranta valittiin 2015 Sitran ” Elinvoimaa resurssiviisaudesta” –hankkeeseen resurssiviisaiden kaupunkien joukkoon
  
• Lappeenranta vetää maakunnallista EAKR-hanketta ”Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma”:

  • Hankkeessa laaditaan maakunnalle sekä kunnille ympäristöohjelmat
              
  • Aktivoidaan pk-yrityksiä varautumaan sekä energia-alan muutokseen että ilmastonmuutoksen hillinnän luomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin
      
  • Laaditaan maakunnan energiantuotannolle ja käytölle linjaus vähähiilisenenergiantuotannon suuntaan (Energiaohjelma)   
Lisätietoja:
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
Ilkka Räsänen
p. 0400 815 284