Valitse taso

KETS logo870.jpg

Lappeenrannan kaupunki ja TEM solmivat energiatehokkuussopimuksen (KETS) 2008.

Sopimuksen keskeiset tavoitteet ovat:

80 %:ssa kaupungin rakennuksista, rakennustilavuudeltaan 1 610 163 m3, on tehty energiakatselmus vuoden 2013 loppuun mennessä

Saavuttaa 9 % energiansäästö vuoden 2005 lähtötilanteesta vuoden 2016 loppuun mennessä seuraavasti:

  •  5 154 MWh vuonna 2010
  • 10 308 MWh vuonna 2013
  • 15 461 MWh vuonna 2016

Energiakatselmoitujen rakennusten laskennallinen energiankäytön säästöpotentiaali Lappeenrannassa on 18 890 MWh vuodessa.

Energiakatselmoitujen rakennusten määrä Lappeenrannassa oli 2013 lopussa 96 %.

energiakatselmoinnin osuudet2013_pieni.jpg