Valitse taso

Asukkaille

Miten voin vaikuttaa omalta osaltaan kasvihuonekaasupäästöihin?

Pientaloasujien merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt ovat pääsääntöisesti peräisin lämpöenergiantuotannosta ja sähkönkulutuksesta. Useinhan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen tuo myös säästöjä elämisen kustannuksissa. Jokainen voi arvioida oman hiilijalanjälkensä esimerkiksi ilmastodieettilaskurilla.

Lisäksi Omakotiliiton kotisivuilla on saatavilla Paastola-laskuri, jonka avulla voi laskea omakotitalon tai rivitalon energiankulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Laskurilla voi myös vertailla erilaisten tekijöiden vaikutusta päästöjen suuruuteen.

Kodin energiankäytöstä

 • Lämmitys ja ilmastointi kuluttavat n. 50 %
    
 • Käyttöveden lämmitykseen kuluu noin 20 %
   
 • Kotitaloussähköön kuluu n. 30 %

HINKU Energiatalo

Energiatehokkaat ratkaisut pienentävät rakennuksen lämmitys - ja sähköenergian tarvetta, joka taas johtaa myös CO2- päästöjen pienenemiseen ja kustannussäästöihin.

Tärkeimpinä energiatehokkaista ratkaisuja ovat:

 • rakennuksen ulkovaipan materiaalivalinnat ja eristäminen
   
 • ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenotto
    
 • lämmityksen ja ilmanvaihdon tarpeenmukainen käyttö ja ohjaus
    
 • ilmaisenergioiden tehokas hyödyntäminen
   
 • vedenkulutuksen hallinta sekä huolellinen rakentaminen.

Uusiutuvien energioiden kuten puulämpöjärjestelmien, lämpöpumppujärjestelmien, aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmien hyödyntämistä kannattaa myös harkita.

HINKU lamppukuvat

Valaistus on tyypillisesti kotitalouden suurin yksittäinen sähkönkuluttaja. Valitse siis Led- tai energiansäästölamppu aina kun mahdollista! Tärkein yksittäinen, sähkönkulutusta vähentävä seikka on valojen käyttö vain silloin, kun niitä tarvitaan.
Ikkunoiden sijoittelulla ja koolla on myös merkittävä osuus valaistustarpeen määrässä.

HINKU ikkunakuva

Keskeisimpiä tekijöitä energiatehokkaassa kodissa ovat:

 • hyvä, määräyksiä parempi lämmöneristys
   
 • energiatehokkaat ikkunat
    
 • ilmanpitävät rakenteet
   
 • koneellinen ilmanvaihto tehokkaalla lämmöntalteenotolla

energiatehokkaat sähkölaitteet ja valaistusjärjestelmäuusiutuvien energioiden hyödyntäminen
Liikkuminen aiheuttaa Lappeenrannassa reilun kolmanneksen päästöistä. Suosi siis mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä tai kävele tai pyöräile lyhemmät matkat. Uutta autoa harkitessa kannattaa tutustua vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin kuten sähköhybridi autoon.

HINKU pyorakuva

Lähellä tuotettua ruokaa suosimalla voimme kannattaa lähialueen ruuantuottajia ja taata toiminnan jatkuminen tulevaisuudessakin. Näin pystymme myös vähentämään päästöjen syntyä. Oikeankokoisen pakkauskoon valinta on myös tärkeää, jotta hukkaan heitettävää jätettä muodostuisi mahdollisimman vähän.

Jätteiden kierrättäminen on helppoa ja helpoin tapa kierrättämiseen on oman astian hankkiminen jokaiselle kerättävälle jätejakeelle. Myös itselleen tarpeettomat vaatteet ja muu irtaimisto kannattaa myydä kirpputorilla tai viedä kierrätyskeskukseen, josta vaatteita tarvitsevat voivat ne hankkia.