Valitse taso

EU logo.jpg

PISARA +


PISARA+ on Pien-Saimaan suojelu- ja kunnostushanke

Hankkeen tavoitteena on Pien-Saimaan veden laadun parantaminen, kunnostustoimenpiteiden jatkaminen, tehostaminen ja kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen ja vahvistaminen, kunnostustoimenpiteiden ja vesistön seuranta, ympäristötietoisuuden, vesiensuojelun osaamisen ja motivaation lisääminen.

Hankeeen toimenpiteitä ovat neuvonta ja koulutus, ympäristökasvatus ja viestintä, kehitystyö ja pilotointi, seuranta sekä yhteistyö ja verkostoituminen. Hankkeen painopistealueita on kosteikkojen huolto ja seuranta, maa- ja metsätalouden vesiensuojelu erityisesti turvemailla. Uusien menetelmien kehitys ja pilotointi alueella.


Hankeaika
2020-2022

Hankkeen rahoitus EU:n maaseuturahasto, yleishyödyllinen kehittämishanke

Hankkeen budjetti 300 000 €

Hankkeen toteutus ja hallinnointi Lappeenrannan seudun ympäristötoimi


Lisätietoja:

Raija Aura                                             Simo Sihvo
+358 40 5843 278                               +358 40 6473 389
raija.aura@lappeenranta.fi                simo.sihvo@lappeenranta.fi 


Pien-Saimaan verkkosivut:  PienSaimaa