Valitse taso

Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen

kiinteistöautomaation data-alusta.png

• Kiinteistöautomaatioon ja kiinteistöjen käyttöön sekä energian käyttöön ja käyttöolosuhteisiin  liittyvä tieto kerätään yhteen paikkaan, jolloin kiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan seurata ja johtaa paremmin. Data-alusta luo yrityksille uudenlaista kehitysympäristöä ja mahdollisuuksia tarjota tekoäly- ja muita kiinteistöjen pitoa parantavia palveluita sekä tutkijoille tutkimusyhteistyötä.

• Tavoitteena on säästää energiakustannuksissa 10% olosuhteiden heikentymättä ja aikaansaada kehitysyhteistyötä alueen yrityksien kanssa sekä tutkimusyhteistyötä LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

• Data-alusta toimii tukijärjestelmänä kaupungin muille ilmastonmuutoksen hidastamisen hankkeille tarjoamalla keskitetysti kerätyn datan ja data-analytiikan näiden hankkeiden käyttöön. Kehitysalusta mahdollistaa myös uusiutuvan energian resurssien (mm. mikrotuotanto ja kysyntäjousto) integroinnin sähkö- ja energiamarkkinoille.

• Hanke jatkaa AIKO–rahoitteisen hankkeen työtä (työkalujen hankinta).

• Hankkeen toteutusaika on 1.9.2019 – 31.8.2021.

• Hankkeella on 70% EAKR rahoitus. Kokonaisbudjetti on 481 keur, josta Lappeenrannan     osahankkeen koko on 243 keur. Hanke on yhteishanke LUT-yliopiston kanssa.
 
• Hankkeen projektipäällikkö on Jyrki Alamäki. Lisätietoja antaa myös Markku Mäki-Hokkonen.

 

   Nopeat tiimit EUlippu.png  nopeat tiimit vipuvoimaa.png