Valitse taso

Greenreality kodit ja yritykset

 • Hankeaika 1.8.2018 - 31.7.2020
 • Osallistetaan koululaiset, asukkaat ja keskustan kivijalkayritykset kestävää kehitystä tukevien toimenpiteiden toteuttamiseen ja hiilineutraalin yhdyskunnan rakentamiseen

  - Käynnistetään Greenreality-kodit –toiminta ja osallistetaan asukkaita Greenreality-toimintaan (pilotointivaiheessa 100 vapaaehtoista kotia + 200 yläkoulun 8.-luokkalaisten kotia)

  - Käynnistetään Greenreality- yrityssitoimustoiminta (hankkeen aikana 25 yritystä)

  - Luodaan toimintamallit asukas- ja yritysyhteistyön integroimiseksi peruskoulun ja lukion opetukseen ja linkittäminen Junior University kokonaisuuden kanssa.

 • Päätoteuttaja Lappeenrannan kaupunki, Sanna Laukkanen

 • Partneri LUT-yliopisto

 • Kustannukset 385 456€:

                   - Lappeenrannan kaupunki 298 080€
                             -Yrityspalvelut 116 304€
                             -Ympäristötoimi 94 400€
                             -Opetustoimi 87 376€

                   - LUT-yliopisto 87 376

 • Rahoitus 385 456€:

                   - EAKR 70,00 %: 269 818€
                   - Lappeenrannan kaupunki (Puhdasta ja kestävää) 23,20 %: 89 425€
                   - LUT-yliopisto 6,80 %: 26 213€