Etusivu PalvelutYmpäristöGreenreality Lappeenranta
Valitse taso

Greenreality lpr.png

Greenreality - Lappeenranta                                                        Greenreality logo.png

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa vihreän strategian tavoitteitaan Lappeenranta 2037 strategialla sekä ilmasto-ohjelmalla, kiertotalouden tiekartalla sekä resurssiviisausohjelmalla.

Lappeenranta on sitoutunut kunnianhimoisiin kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisuuden tavoitteisiin. Vihreää teknologiaa kehittävä LUT yliopisto on toiminnassa keskeinen kumppani.

Päämääränä on luoda viihtyisä kaupunki, jossa kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä, hiilineutraalisuudesta ja kiertotaloudesta.

Lappeenranta on mukana useissa valtakunnallisissa sekä kansainvälissä kestävää kehitystä edistävissä verkostoissa ja toiminnoissa, joiden tavoitteisiin se on toiminnassaan sitoutunut.

”Lappeenrannalla on pieni jalanjälki, mutta suuri kädenjälki.”

Kaupungin kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet nopeasti vuodesta 2009 lähtien. Lappeenrannan kaupunki on liittynytGreen Leaf Voittaja Lappeenranta 2021.png hiilineutraalien kuntien verkostoon (HINKU). Verkostoon liittyneiden kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2020 päästöt olivat vähentyneet  48 % ja asukasta kohden kasvihuonekaasupäästöt olivat 4,3 tn/as                    

 

Lappeenrannan kaupunki on liittynyt myös kestävän kehityksen edelläkävijäverkoston "Finnish Sustainable Municipalities" FISU kunnat jäseneksi. Lisätietoja FISU kunnista saa täältä.

Vihreän Lappeenrannan toteuttamisessa on tapahtunut jo monta edistysaskelta

 • Biovoimala, joka tuottaa vähäpäästöistä kaukolämpöä ja vihreää sähköä

 • Tuulipuisto, oli valmistuessaan 2015 Sisä-Suomen suurin

 • Kaupungin rakennusten aurinkovoimalat (Pontuksen koulu, Myllymäen päiväkoti, Lappeenrannan Energian toimitilat ja Läntinen paloasema)

 • Lappeenrannan kaupungin käyttämä sähkö on hiilineutraalia

 • Kaupunki hankkii vain uusiutuvaa käyttövoimaa käyttäviä ajoneuvoja

 • Jätteiden hyödyntämisaste on 53 % ja 0 % jätteistä meni loppusijoitukseen 2019

 • Vesistöjen kunnostus  Pien-Saimaalla mm. innovatiivisten pumppaamoratkaisujen avulla

 • Koulujen kestävän kehityksen ohjelmat ja vihreän lipun koulu

 • Alueelle on myös luotu laaja yritysverkosto, Greenreality Network, mikä kehittää uusia ratkaisuja ilmastonsuojelun ja kiertotalouden toteuttamiseksi.

  Kaupungin ja erityisesti LUT:n yhteistyönä on käynnissä paljon hankkeita ja toimintoja, joilla edistetään energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta sekä parannetaan ympäristön tilaa.