Valitse taso

Elintarvikehygienia 

Ravintolapäivän ns. Pop up -ravintolan pitäjiä koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset hygieniasta ja heillä on aina vastuu valmistamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden elintarviketurvallisuudesta. Käytettävien raaka-aineiden tulee olla tuoreita ja hyvälaatuisia. Erityisesti helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyssä on huomioitava oikeat säilytys- ja tarjoilulämpötilat.

Pop-up ravintolatoiminnasta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ympäristötoimeen, mikäli toiminta on vähäriskistä. Vähäriskisenä toimintana voidaan pitää esimerkiksi kinkku- tai juustovoileipien koostamista ja välittömästi tarjoiltavien keitto- ja pataruokien valmistusta. Vähäriskistä toimintaa sen sijaan EI ole laajamittainen elintarvikkeiden käsittely tai seuraavanlaisten elintarvikkeiden valmistus/myynti: tartarpihvien valmistus, kalan graavaus, mädin suolaus tai sushiannosten valmistus.

Ruokaviraston internetsivuilta löytyy lisätietoa pop-up -ravintoloista ja niitä koskevista yleisistä hygieniavaatimuksista. 

Ympäristö

Pop-up ravintolan pitäjän tulee hoitaa kaikki kiinteät jätteet kunnalliseen jätteen keräykseen ja lajitella jätteet erikseen vähintäänkin kuivajätteeseen ja biojätteeseen. Pitäjä vastaa myös asiakkaiden jätteistä ja tulee huolehtia siitä, että kertakäyttöastiat eivät jää roskaamaan ympäristöä. Ritiläkannellisiin sadevesiviemäreihin ei saa kaataa astioiden pesuvesiä, koska ne ovat yhteydessä suoraan pintavesistöihin.