Valitse taso

Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat, keittiövälineet, elintarviketeollisuuden laitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla. Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä/laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita (ns. kontaktimateriaaleja) markkinoille saattavien toimijoiden tulee tehdä ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Tällaisia toimijoita ovat mm. kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat.

Elintarvikehuoneistoilla kuten valmistus-, myynti-, ja tarjoilupaikoilla on oltava oikea tieto käyttämistään kontaktimateriaaleista ja toimijoiden tulee varmistua, että elintarvikkeille käytetään tarkoitukseen soveltuvia kontaktimateriaaleja.