Valitse taso

Mitä hygieniaosaamisella tarkoitetaan?

Hygieniaosaamisella tarkoitetaan elintarvikealan yrityksissä työskentelevien ja elintarvikkeita ammatikseen käsittelevien jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä osana omavalvontaa. Hygieniaosaamiseen sisältyy elintarvikehygienian eri aihealueita kuten mikrobiologian perusteet, ruokamyrkytykset, hygieeniset työskentelytavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta ja lainsäädäntö. Hygieniaosaaminen osoitetaan suorittamalla hyväksyttävästi hygieniaosaamistesti. Ilman erillistä testausta hygieniaosaamisen osoittamiseen riittää vuonna 1995 tai sen jälkeen suoritettu elintarvike- tai ravitsemusalan tutkinto tai niihin rinnastettava koulutus. Tutkinnon tai koulutuksen suorittaneet voivat halutessaan hankkia hygieniaosaamistodistuksen osaamistestaajien kautta.

Kenellä on oltava hygieniaosaamistodistus?

Hygieniaosaamistodistus on oltava henkilöllä, joka on yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta.

Missä osaamistestin voi suorittaa?

Hygieniaosaamistestejä järjestävät ympäri Suomea itsenäiset Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät osaamistestaajat. Lista hyväksytyistä osaamistestaajista on Ruokaviraston hygieniaosaamisen www –sivuilla. Elintarviketurvallisuusvirasto perii osaamistodistuksesta ja –kortista maksun ja osaamistestaajat voivat lisäksi periä kuluja testin järjestämisestä. Hygieniaosaamistodistuksen myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto hygieniaosaamistestin hyväksyttävästi suorittaneille. Testi koostuu 40 oikein-väärin –väittämästä ja hyväksytyssä testissä väittämistä täytyy olla oikein vähintään 34. Mallikysymyksiä löytyy Elintarviketurvallisuusviraston sivuilta.

Hygieniaosaamisen osoittamisen valvonta

Hygieniaosaamisvaatimuksen toteuttamista elintarvikehuoneistoissa valvovat kuntien terveysvalvontaviranomaiset muun elintarvikevalvonnan yhteydessä. Hygieniaosaamistodistusta tai tutkinto- tai koulutodistusta edellytetään henkilöltä, joka on yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta.