Valitse taso

Eläinten pito kaava-alueella

Terveydensuojelulaki muuttui vuoden 2017 alusta eikä eläinsuojista ja aitauksista tarvitse enää tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle. Eläinsuojista, aitauksista tai eläintenpidosta ei kuitenkaan saa aiheutua terveydellistä haittaa. Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava.

Kaiken eläintenpidon tulee täyttää eläinsuojelulain ja -asetusten vaatimukset. Eläinsuojien ja niiden yhteydessä olevien jaloittelualueiden ja ulkotarhojen on oltava kooltaan, tiloiltaan ja varustukseltaan eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden mukainen.   

Katso myös Ruokaviston sivuilta Muistilista kesäkanojen pitäjälle


Hiehot laitumella2, Sle VL (1).JPG