Valitse taso

Radon


Radon on maaperässä oleva hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joka voi kulkeutua asuntoon rakenteiden raoista. Radonpitoisuus on tavallisesti korkein taloissa, jotka on rakennettu hyvin ilmaa läpäiseville kohomuotoisille soraharjuille tai uraanirikkaille kallioille. Radonmittaus, jolla radonpitoisuutta arvioidaan, tehdään Säteilyturvakeskuksen hyväksymää mittausmenetelmää käyttäen talviaikaan, mittausaika on 2 kuukautta. Radonmittauksista saat lisätietoa Säteilyturvakeskuksen sivuilta.