Valitse taso

Asunnot


Jos asukas epäilee asunnosta aiheutuvan terveyshaittaa, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jottei terveyshaittoja pääse syntymään.

Asukas voi ottaa yhteyttä terveystarkastajaan, mikäli asunnon omistaja ei pyynnöistä huolimatta ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimiin. Terveystarkastaja antaa ohjeita ja neuvoja, sekä tarvittaessa ottaa asian vireille pyytämällä asukasta täyttämään asunnontarkastuspyyntölomakkeen.

Terveystarkastaja tarkastaa asunnon ja tarvittaessa kehottaa tekemään lisäselvityksiä tai tutkimuksia haitan selvittämiseksi. Terveyshaitan selvittämisessä tulee käyttää terveydensuojelulain mukaisesti hyväksyttyä ulkopuolista asiantuntijaa. Ensimmäinen tarkastus on maksuton. Mikäli asunnossa todetaan terveyshaittaa aiheuttava tekijä tai olosuhde, terveystarkastaja voi kehottaa kiinteistönomistajan ryhtymään toimenpiteisiin haitan poistamiseksi. Lisäselvitysten ja tutkimusten sekä uusintatarkastusten kustannuksista vastaa kiinteistönomistaja.