Etusivu PalvelutYmpäristöAsumisterveys ja sisäilma
Valitse taso

Asumisterveys ja sisäilma


Asuntojen ja muiden oleskelutilojen kuten koulujen, päiväkotien, hoitolaitoksien sekä kerhotilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen tulee olla olosuhteiltaan sellaisia, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa ihmisille. Tämä asettaa vaatimuksia esimerkiksi sisäilman laadulle, melulle, tärinälle, hajulle, lämpötilalle, pölylle, säteilylle, mikrobien tai vahinkoeläinten esiintymiselle. Haitan aiheuttaja on velvollinen poistamaan haitan tai rajoittamaan haitan määrää.

Terveyshaitalla tarkoitetaan asuinympäristössä olevaa tekijää tai olosuhdetta, josta voi aiheutua sairaus tai sairauden oire. Myös altistumista tällaisille olosuhteille tai tekijälle pidetään terveyshaittana.