Etusivu PalvelutTyö ja elinkeinotMaaseututoimiIlmoitus eläintenpidosta ja pitopaikasta

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien (naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkiseläimet, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin. Kunnan maaseutuelinviranomainen rekisteröi eläintenpidon. Rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Rekisteröityminen tulee tehdä ennen eläintenpidon aloittamista. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Toimintaan liittyvät muutokset, kuten eläintenpidon keskeyttäminen tai lopettaminen tulee ilmoittaa viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Kaikki ilmoitukset toimitettaan oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka on Etelä-Karjalan Maaseututoimi. Tiedot talletaan Tiedot tallennetaan eläintenpitäjärekisteriin, rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Ota yhteyttä oman kunnan tai kuntayhtymän maaseutuelinkeinoviranomaiseen, joka rekisteröi eläintenpidon Eläintenpitäjärekisteriin.

Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ja 30 vrk:n sisällä eläintenpidon keskeytymisen tai lopettamisen jälkeen.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa, kunnes eläintenpito ilmoitetaan päättyneeksi.

Rekisteröinti voidaan tehdä, jos rekisteröintilomakkeeseen on täydennetty kaikki tarvittavat tiedot eikä eläintenpidolle ole muita esteitä.

Eläintenpidon keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Lomakkeet

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkis-, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Laki eläintunnistusjärjestelmästä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100238

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien (naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkiseläimet, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta Eläintenpitäjärekisteriin. Kunnan maaseutuelinviranomainen rekisteröi eläintenpidon. Rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Rekisteröityminen tulee tehdä ennen eläintenpidon aloittamista. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Toimintaan liittyvät muutokset, kuten eläintenpidon keskeyttäminen tai lopettaminen tulee ilmoittaa viimeistään kuukauden kuluttua tapahtumasta.

Kaikki ilmoitukset toimitettaan oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka on Etelä-Karjalan Maaseututoimi. Tiedot talletaan Tiedot tallennetaan eläintenpitäjärekisteriin, rekisterin toiminnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Ota yhteyttä oman kunnan tai kuntayhtymän maaseutuelinkeinoviranomaiseen, joka rekisteröi eläintenpidon Eläintenpitäjärekisteriin.

Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista ja 30 vrk:n sisällä eläintenpidon keskeytymisen tai lopettamisen jälkeen.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa, kunnes eläintenpito ilmoitetaan päättyneeksi.

Rekisteröinti voidaan tehdä, jos rekisteröintilomakkeeseen on täydennetty kaikki tarvittavat tiedot eikä eläintenpidolle ole muita esteitä.

Eläintenpidon keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Lomakkeet

Ilmoitus eläintenpidosta

Tiettyjen eläinlajien (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, mehiläiset, kimalaiset, turkis-, kameli- ja hirvieläimet) pito edellyttää ilmoitusta.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Laki eläintunnistusjärjestelmästä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100238