Valitse taso

Maaomaisuuden hallinnan yhteystiedot

Asiakaspalvelukeskus Winkki:
Lappeenrannan kaupungintalo, 1. krs.
Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta
puh. (05) 616 2220
winkki [at] lappeenranta.fi

Maaomaisuuden hallinta
PL 38, 53101 Lappeenranta
Katuosoite: Villimiehenkatu 1,
Kaupungintalo, 3. kerros
maankayttosopimukset@lappeenranta.fi

Yhteystiedot:

etunimi.sukunimi [at] lappeenranta.fi

 

MAANKÄYTTÖ

Ruutiainen Riitta
kaupungingeodeetti 040-7180954
Maaomaisuuden hallinnan päällikkö, maapolitiikka. 

Rissanen Tiina
maankäyttöinsinööri 040-6342451
kunnan etuosto-oikeus, maankäyttösopimukset.

Lösönen Mikko
maankäyttöinsinööri 040-7217327
sopimukset ja luvat

 

TONTTIEN LUOVUTUS

Lehtonen Kimmo
tonttivastaava 040-7400376
yritystoimintatonttien luovutus, pientalotonttien luovutus.

Ulvinen Heli
osastosihteeri 040-4877767
varaamis- ja vuokrasopimukset, vapaat tontit.

Fihlman Sari
osastosihteeri 040-1425656
asiakirjojen ja karttaotteiden toimitus, vapaat tontit

 

KAUPUNKIMETSÄT

Rantonen Janne-Perttu
metsätalouspäällikkö 040-6620651
asemakaava-alueen taajamametsien hoito- ja hakkuutyöt.

Valkonen Reetta
metsäasiantuntija 040-6190908
metsätöiden toteutus ja valvonta.

 

KARTASTO JA OSOITTEISTO

Parkkonen Janne
mittausteknikko 040-1560971
kartankäyttöluvat, aineistotilaukset, rakennuslaskenta.

Vaitiniemi Kristiina
paikkatietokäsittelijä 040-7497211
kantakartta, osoitenumerointi, opaskartat ja teemakartat sekä ajantasakaava

Puronaho Sanna
paikkatietokäsittelijä 040 1424677
kantakartta, osoitenumerointi, opaskartat ja teemakartat sekä ajantasakaava.

 

PAIKKATIETO

Villanen Janne
Paikkatietopäällikkö 040-5899988
paikkatieto, tietojärjestelmät.

Hannus Esa
paikkatietoasiantuntija 040-6852274
paikkatietoasiat.

Romppainen Pasi
mittausinsinööri
paikkatietoasiat.

Heini Eronen
paikkatietokäsittelijä 040-6675198
paikkatietoasiat.

 

MITTAUS JA KARTOITUS

Mittaus- ja kartoitustöiden tilaukset
040-5117827, maastomittaus@lappeenranta.fi

Ronkanen Ville
mittausinsinööri, 040-5117827
rakennusvalvontamittausten sekä muiden kartoitustöiden ohjaus ja valvonta

 

TOIMITUKSET JA KIINTEISTÖREKISTERI

Tilli Mervi
mittausinsinööri 040-7497290
yksityistiet, tontin- ja yleisten alueiden lohkomiset, muut kiinteistötoimitukset, geodeettinen laskenta. 

Kati Tuohimaa
maanmittausinsinööri