Valitse taso

KiMi Kantakartta.jpg

Maastomittaus ja -kartoitus

Mittaustehtävät
Maaomaisuuden hallinnan tehtäviin kuuluvat runkoverkon ylläpito, kantakartaston ajantasaistaminen, kunnallisteknistä rakentamista ja suunnittelua palvelevat mittaukset sekä kiinteistötoimitusten maastomittaukset.
Maastomittauksia suorittaa kiinteistö- ja mittaustoimen mittausryhmät. Mittaukset tehdään takymetri- ja GPS-laitteilla.

Maastomittauspalvelut
Maastomittaustehtäviä ovat rakennusvalvontaan liittyvät rakennuksen paikan merkintä maastoon, sijaintikatselmukset sekä rajannäytöt että muut kartoitustoimenpiteet.

Työtilauksia otetaan vastaan ainoastaan sähköpostilla: maastomittaus@lappeenranta.fi

Rakennuksen paikan merkintä maastoon
Tavallisesti rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä tehdään ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Maastoon merkintä voidaan tehdä myös ennakkomerkintänä ennen rakennusluvan voimaantuloa. Tällöin kuitenkin edellytetään, että rakennuslupa on vireillä. Ennakkomerkintä on erikseen laskutettava toimenpide. Ennakkomerkintää varten tarvitaan rakennuslupahakemuksen mukana jätettyä asemapiirrosta vastaava paperi-, pdf- tai dwg-kuva. Mikäli sähköinen suunnitelma ei ole ETRS89-GK28/N2000 koordinaatistossa, tulee suunnitelmasta ilmetä kiinteistön rajamerkit sekä mahdollinen poikkeama korkeusjärjestelmästä.

Rakennuksen sijaintikatselmus
Sijaintikatselmus suoritetaan aikaisintaan, kun rakennuksen sokkelin kulmat ovat näkyvissä ja sokkeli on jostain kohdasta yläpinnassaan. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka on vahvistettujen piirustusten mukainen.

Rajannäyttö tai muu pieni kartoitustoimenpide
Kiinteistön omistaja tai haltija voi pyytää kaupungilta rajannäyttöä rajojen selvittämiseksi sitovan tonttijaon mukaisilla asemakaava-alueilla, mikäli rajan paikasta ei ole riitaa. Rajannäytöllä ei rajaa virallisesti vahvisteta eikä merkitä pysyvästi maastoon.
Rajanäyttö yksityisen omistamalla kiinteistöllä on maksullinen toimenpide. Kaupungin vuokratonteilla toimenpiteen kustannukset määräytyvät tapauskohtaisesti.

Mikäli kiinteistön rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä, voidaan rajan sijainti määrätä rajankäyntitoimituksella. Rajankäynnissä selvitetään rajan paikka lainvoimaisesti, rakennetaan tarvittavat rajamerkit ja -viitat maastoon kadonneiden tilalle ja avataan rajalinja.  Rajankäyntitoimitukseen liittyvissä asioissa voi olla suoraan yhteydessä kaupungin toimitusinsinööriin.

Johtokartoitus
Johtokartalla esitetään maahan sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja niihin välittömästi liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti.
Johtokartoitus sekä johtokartan ylläpitotehtävät kuuluvat pääsääntöisesti Lappeenrannan Energia Oy:lle.

Yhteyshenkilö:

Rakennusvalvontamittauksiin, kartoituksiin sekä muihin mittauksiin liittyvät ennakkotiedustelut:
maastomittaus@lappeenranta.fi

Johtokartat:
Lappeenrannan Energia Oy
Maaomaisuuden hallinnan yhteyshenkilönä toimii Ville Ronkanen

Rajankäynti:
Mervi Tilli