Valitse taso

Tontin vuokraoikeuden muutosilmoitus

Vuokralaisen vaihtuminen
Tontin vuokraoikeuden siirron kirjaamista haetaan maanmittaustoimistolta 6 kuukauden kuluessa oikeuden siirtämisestä. Tämän lisäksi vuokraoikeuden saaja on velvollinen ilmoittamaan kaupungille uudet yhteystiedot vuokran laskutusta varten.

Yhteystietojen muutosilmoituksen voi jättää sähköisesti verkkoasiointipalvelun kautta tai ottamalla yhteyttä Lappeenrannan kaupungin maaomaisuuden hallintaan.

Yhteyshenkilö

Tontin vuokraoikeuden muutosilmoitus:
Heli Ulvinen
Sari Fihlman