Valitse taso

Rajanaapurilausunnot

Lausunnon pyytäminen
Rakennettaessa kaupungin omistaman kiinteistön naapuriin antaa maaomaisuuden hallinta rajanaapurilausunnot. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Mikäli kaupunki on vuokrannut kiinteistön pitkäaikaisesti, kuten omakotitalotontit, rajanaapurin lausunnon antaa kiinteistön haltija eli tontin vuokraaja.