Valitse taso

Asuntotonttien luovutusperiaatteet

Asuntotontit
Asuntotontteja ovat mm. asuinpientalo- ja rivitalotontit, lomarakennuspaikat sekä asuinkerrostalotontit. Tonteille voidaan rakentaa erityyppisiä asuinrakennuksia, joiden rakentamista ohjataan tarkemmin esimerkiksi tonttijaon, rakennusalan, kerrosluvun ja kerrosalan osoittamisella. Yleensä asemakaavassa yksilöidään sallittu rakennustyyppi käyttämällä AK-, AP-, AR- tai AO-merkintöjä tai yhdistelmämerkintöjä, esimerkiksi AKR: asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Pientalo- ja rivitalotontin hakeminen
Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta asettaa uudet pientalo- ja rivitalotontit haettavaksi ja päättää tonttien luovutustavan, tontit joko myydään tai vuokrataan. Varauspäätöksen tekee kaupunkikehityslautakunta ensimmäisessä tonttivarauksessa. Ensimmäisen hakuajan jälkeen tontteja luovutetaan ns. jatkuvalla hakumenettelyllä, vuokratontteja viikoittain ja ainoastaan myyden luovutettavia tontteja kalenterikuukausittain kaupungingeodeetin päätöksellä.

Varaushakemuksen tai ostotarjouksen jättäminen
Omatoimisen pientalo- ja rivitalotontin varaamishakemus tai ostotarjous täytetään ja lähetetään sähköisesti Lappeenrannan kaupungin Vapaat tontit -verkkopalvelun kautta.

Vuokratontin varaaminen
Tontin varaukseen liittyvät pääperiaatteet:

 1. Kaupunkikehityslautakunnan tai kaupungingeodeetin päätös tontin varaamisesta
 2. Varaus vahvistuu vain maksamalla lasku eräpäivään mennessä
  Vuoden pituiselta varaamiskaudelta peritään tontin vuosivuokran suuruinen varaamismaksu
 3. Varauksen peruutus on tehtävä kirjallisesti Maaomaisuuden hallintaan
 4. Varaamismaksua ei hyvitetä kauppahinnassa eikä sitä palauteta, jos tontin varaaja peruu varauksensa
 5. Varauskauden aikana tontilla ei saa tehdä maisemaa muuttavia toimenpiteitä. Tontin varaus ei oikeuta hakemaan rakennuslupaa.
 6. Tontin varsinainen vuokra- tai kauppasopimus tehdään, kun varausmaksun maksanut asiakas ilmoittaa kaupungille hakevansa rakennuslupaa. Sopimus on allekirjoitettavissa joko sähköisenä tai paperisena.
 7. Muut maksut
  - kiinteistönmuodostamismaksu, kun tontti vuokrataan tai ostetaan ensimmäisen kerran
  - Kiinteistönvaihdanta -palvelun asiointimaksu (sähköinen vuokrasopimus tai kauppakirja)
  - vuokraoikeuden kirjaamismaksu (paperinen vuokrasopimus tai kauppakirja)
 8. Tontin omistus- tai vuokraoikeuden rekisteröinti Maanmittauslaitokselle.

Vuokraamansa tontin voi ostaa omaksi myöhemminkin kulloinkin voimassa olevan Maapoliittisen ohjelman hinnoittelun mukaisesti.

Tarjoustontin myynti
Tontin ostamiseen liittyvät pääperiaatteet:

 1. Kaupunkikehityslautakunnan tai kaupungingeodeetin päätös tontin myymisestä
 2. Tontin omistus vahvistuu allekirjoittamalla kauppakirja ilmoitettuun määräpäivään mennessä
 3. Tontin kauppakirjan allekirjoittamisesta sopiminen
  Kauppahinnan maksaminen sekä muut maksut
  - kiinteistönmuodostamismaksu kun tontti myydään ensimmäisen kerran
  - Kiinteistönvaihdanta -palvelun asiointimaksu (sähköinen kauppakirja)
  - kaupanvahvistajan palkkio ja lainhuutomaksu (paperinen kauppakirja)
 4. Rakennuslupaa voi hakea vasta kun kauppakirja on allekirjoitettu
 5. Varainsiirtoveron maksaminen ja lainhuudon hakeminen

 

Luovutusperusteet varattaessa tontteja omatoimiseen omakoti- ja rivitalotuotantoon
Silloin kun samassa hakukierroksessa samaa tonttia hakee useampi hakija, voidaan kaupunkikehitys- lautakunnan harkinnan mukaan päätöksenteossa käyttää seuraavia kriteereitä: Hakijan asunnontarpeen huomioon ottaminen, työpaikkojen ja lasten koulujen sijainti, perheen koko, nykyisen asunnon ahtaus, laatu ja kunto, hakijakunnan terveydelliset syyt sekä kaupungin elinkeinopoliittiset perusteet.

Suurta mielenkiintoa jo ennakolta herättäneen alueen tonteista osa voidaan luovuttaa arpomalla hakijoiden kesken.

Hakijalla, joka rakentaa pientaloja myyntiin tai on saanut kaupungin tontin viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, on mahdollisuus saada tontti vasta ns. jatkuvasta luovutuksesta, mikäli samalla tontilla ei ole muita hakijoita. Viiden vuoden sääntö ei koske rivitalohankkeen osakasta.

Kerrostalotonttien luovutusperusteet
Kerrostalotontin varaamishakemus tai ostotarjous täytetään ja lähetetään sähköisesti Lappeenrannan kaupungin Vapaat tontit -verkkopalvelun kautta tai vaihtoehtoisesti voi osoittaa vapaamuotoisen varaushakemuksen kaupungin kirjaamon. Tontit varataan kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä.

Varaamispäätöksen perusteella tehdään tuotantomuotoisessa kerrostalotuotannossa esikauppakirja. Varaamiskauden aikana tontille on ryhdyttävä rakentamaan.

Hinnoitteluun vaikuttaa rakennusoikeus, tontin pinta-ala sekä muut kaavamääräykset että sijainti. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) valvoo rakennushankkeiden rahoituspäätösten yhteydessä myös asuntotonttien hintoja.

Asuintonttien hinnoittelu ja yleiset luovutusehdo
Tonttien ja rakennuspaikkojen varaamisen perusteet, hinnat ja luovutusehdot ovat kaupunginvaltuuston päättämiä. Tarjoustontit luovutetaan vain myyden omatoimisten rakentajien suljettujen, kokonaiseuromääräisesti yksilöityjen lähtöhinnan ylittävien tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen tehneille hakijoille.

Hinnoitteluun vaikuttaa rakennusoikeus, tontin pinta-ala sekä muut kaavamääräykset että sijainti.

Asuntotonttien vuotuinen vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Asuntotontit vuokrataan yleensä n. 60 vuodeksi.

Asuintonttien luovutusperiaatteet on kuvattu Lappeenrannan kaupungin Maapoliittisessa ohjelmassa 2017.