Valitse taso

Yleisten alueiden toteuttaminen

Yleiset alueet
Yleisiä alueita ovat mm. kadut, torit, puistot ja urheilualueet. Yleisen alueen käyttötarkoitus määrätään asemakaavassa. Ennen kuin kaupungin käyttöön osoitettuja yleisiä alueita lähdetään toteuttamaan, tulee kaupungin saada alueet omistukseensa.

Yleisten alueiden lohkominen
Asemakaavan mukaisista yleisistä alueista voidaan kiinteistörekisteriin merkittäviksi yleisiksi alueiksi muodostaa ne, jotka on varattu kunnan tarpeisiin. Kaikki asemakaavan mukaiset katualueet lohkotaan tai muodostetaan muulla tavoin yleisiksi alueiksi. Korvauskysymykset, joista asianosaiset eivät ole sopineet, ratkaistaan lunastuslain (LunL) mukaisessa lunastustoimituksessa.

Katualueen omistusoikeuden siirtyminen kunnalle
Kunta saa omistusoikeuden katualueeseen kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella. Katualueen erottaminen tapahtuu yleisen alueen lohkomisella.

Ilmaisluovutusvelvollisuus
Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 104 §). Kunnan omistukseen ensimmäisen asemakaavan alueella siirtyvästä katualueesta on kunta velvollinen suorittamaan maanomistajalle korvausta siltä osin kuin luovutettavan alueen pinta-ala ylittää 20 % hänen kysymyksessä olevalla asemakaava-alueella omistamastaan maasta tai on suurempi sitä rakennusoikeuden määrää, jonka saa rakentaa hänelle jäävälle maalle tällä asemakaava-alueella. Entisillä rakennuskaava-alueilla ilmaisluovutusvelvollisuus on 10 %.

Katualueen haltuunotto
Katualueen haltuunotolla tarkoitetaan sitä menettelyä, jolla kunta hankkii käyttöoikeuden katua varten tarvittavaan alueeseen ryhtyäkseen rakentamaan alueelle kulkua varten tarvittavat ajo- ja kulkuradat, tarvittavat johdot jne. Katualueen haltuunotto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.
 

 

Yhteyshenkilö

Yleisten alueiden lohkominen:
Mervi Tilli

Katualueen haltuunotto:
Riitta Ruutiainen
Mikko Lösönen