Valitse taso

Tonttijako

Tonttijaon merkitys
Tonttijaolla osoitetaan asemakaavan mukainen lohkomiskelpoinen rakennuspaikka. Sitä laadittaessa otetaan maanomistajien toiveet huomioon. Alueen ensimmäisen asemakaavan mukainen tonttijako laaditaan yleensä kaupungin kustannuksella.

Tonttijako voi olla joko ohjeellinen tai sitova. Tonttijako laaditaan sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttää.Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa (MRL 81 §).

Tonttijaosta laaditaan kartta, josta selviää mm. tontin numero, pinta-ala, rajamitat, rajapisteet sekä niiden koordinaattiluettelo.

Tontin lohkominen ja rakennuslupa
Ennen kuin asemakaavan ja vahvistuneen tonttijaon mukaiseen rakennuskortteliin voidaan myöntää rakennuslupa, tulee tonttijaon mukainen tontti muodostaa itsenäiseksi kiinteistöksi (MRL 81 §). Tonttijaon mukaisen tontin mittaus ja rekisteröinti tapahtuu tontin lohkomistoimituksella. 

Joissakin tapauksissa rakennuskortteliin ei tarvitse laatia sitovaa tonttijakoa (MRL 78.1 §). Näillä ns. ohjeellisen tonttijaon alueilla kaavan mukaisen rakennuspaikan muodostumisen ja rakennusluvan myöntämisen edellytykset ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen tapauskohtaisesti.

Tonttijaon muutos
Tonttijaon muutos tehdään asemakaavamuutoksen tai maanomistajien hakemuksen perusteella. Tonttijaon muutoksessa tutkittavia asioita ovat muun muassa asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla. Tonttijaon muutoksen hakija vastaa kustannuksista.

Tonttijaon hakeminen
Tonttijakoa tai tonttijaon muutosta haetaan Maaomaisuuden hallinnasta.

Yhteyshenkilö

Tonttijako ja tonttijaon muutos:
Mervi Tilli
Kati Tuohimaa
Riitta Ruutiainen