Valitse taso

Tontin lohkominen

Maanmittaustoimitus
Lohkominen on maanmittaustoimitus, jossa emäkiinteistöstä erotettava maa-alue, eli määräala, muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi tai siirretään ennestään olevaan kiinteistöön.

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät pääsääntöisesti lohkomisella, jonka suorittamisen edellytyksenä on voimassa oleva tonttijako. Rakennuslupaa ei myönnetä sitovaa tonttijakoa edellyttävään rakennuskortteliin ennen tontin lohkomista. Jos tonttijaon mukaisen tontin alue on sama kuin vanhan kiinteistön alue, voidaan uusi tontti rekisteröidä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Tontinosan lunastus
Ennen kuin asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti voidaan lohkoa tulee sen olla kokonaisuudessaan samassa omistuksessa. Mikäli vapaaehtoisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jokaisella tontinosan omistajalla on oikeus hakea kiinteistönmuodostamislain (KmL 62 §)  mukaista tontinosan lunastusta.

Tontin tai asemakaavaan soveltuvan rakennuspaikan osan lunastaminen tapahtuu kiinteistönmuodostamislain mukaisessa erillisessä kiinteistötoimituksessa.

Tontin lohkomisen hakeminen
Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta Lappeenrannan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimeen tai Maanmittauslaitoksen toimitettua Maaomaisuuden hallintaan tiedon määräalan lainhuudosta. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kiinteistön lohkomista haetaan Maanmittauslaitokselta. 

Lohkomistoimituksessa käsiteltävät muut asiat
Kiinteistörasitteet, esim. tontin kulkuyhteys ja johdot, voidaan perustaa lohkomistoimituksen yhteydessä. Toimituksessa tarkastetaan tontin vanhat rajat ja rakennetaan uudet rajamerkit maastoon. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta.

Kustannukset
Tontin lohkomisesta suoritetaan pinta-alan mukainen perusmaksu. Sen lisäksi tontinlohkomisen yhteydessä suoritetuista muista toimenpiteistä peritään kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen erillinen hinta.

Yhteyshenkilö
Tontin lohkominen:
Mervi Tilli
Kati Tuohimaa
Hinnasto