Valitse taso

Hävinnyt rajamerkki

Kiinteistönmääritys
Kiinteistön, kuten tontin tai muun rekisteriyksikön, ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta muutoin koskevan riidan tai epäselvyyden käsittelemiseksi suoritetaan kiinteistönmuodostamislain (KmL) 11 luvun mukainen kiinteistönmääritys. Kiinteistönmäärityksellä voidaan selvittää ja ratkaista rajan paikkaa ja rajamerkkiä koskeva epäselvyys ns. rajankäyntitoimituksessa.

Rajankäyntitoimitus
Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen. Rajankäyntitoimitusta haetaan Lappeenrannan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimesta. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla rajankäyntitoimituksista vastaa Maanmittauslaitos.

Rajan paikan osoittaminen
Jos rajan paikasta ei ole naapureiden kesken riitaa eikä rajaa haluta virallisesti uudelleen maastoon merkitä, voi maanomistaja tilata rajan paikan osoittamisen Maaomaisuuden hallinnasta.

Yhteyshenkilö

Rajankäyntitoimitus:
Mervi Tilli

Rajan paikan osoittaminen:
Ville Ronkanen

Hinnasto