Valitse taso

Tilattavat karttatulosteet

Tulosteet
Tulosteen ulkoasua voidaan muokata ja se voidaan valmistaa halutulta alueelta valitussa mittakaavassa. Tulosteita ovat mm. opaskartat, virastokartta, kantakartta, ajantasa-asemakaava ja ajantasayleiskaavat sekä ilmakuvat. Karttatulosteen hintaan ei sisälly julkaisulupaa. Tulosteiden hintaa lisätään erikoismateriaalit ja normaalista poikkeavat työkustannukset. Väri- ja mustavalkotulosteet hinnoitellaan eri taksan mukaan. Asiakirjojen toimitusaika on 7-14 arkipäivää.

Seuraavia karttatulosteita voidaan tilata sähköisen verkkoasiointipalvelun kautta:

Kantakartta = karttatulosteesta selviää kiinteistörajat, kiinteistötunnukset, rakennukset ja rakenteet, maasto (tiestö, vesistö, ja muu maasto- ja kasvipeite symboleineen) sekä maanpinnan korkeustiedot (korkeuskäyrät).

Asemakaavaote määräyksineen = asema- tai yleiskaavaotteesta selviää kiinteistöön kohdistuvat kaavamääräykset. Kaavamääräyksistä puolestaan selviää kiinteistön kaavan mukainen käyttötarkoitus sekä muut kaavassa osoitetut rakentamista ohjaavat määräykset.

Tonttijakokartta = tonttijaolla osoitetaan asemakaavan mukainen lohkomiskelpoinen rakennuspaikka. Tonttijaosta laaditaan tonttijakokartta, josta selviää mm. tonttien muodostuminen eri kiinteistöistä,  tontin numero, pinta-ala, mahdolliset rasitealueet, rajamitat, rajapisteet sekä niiden koordinaattiluettelo.

Tonttikartta = kiinteistön lohkomistoimituksen tuloksena tuotettu toimituskartta joka pohjautuu tonttijakokarttaan ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttikartasta selviää mm. tontin rajamitat ja merkit, mahdolliset rakennukset ja pinta-ala.

HUOM! Tonttikartta, tonttijakokartta, kantakartta, asemakaava, lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, vuokrasopimusjäljennös voidaan tilata myös suoraan Lappeenrannan kaupungin maaomaisuuden hallinnasta,  sähköpostiosoite: kimi.asiakaspalvelu@lappeenranta.fi,
p. 040 142 5656.  

Rakentajan paketti (asiakirjat rakennuslupaa varten) voidaan tilata samasta verkkopalvelusta ja se sisältää otteen kantakartasta jos kyseessä on tila,  sekä otteen asemakaavasta, tonttikartan, kiinteistörekisteriotteen, katupiirustukset, sekä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunnon ko. kiinteistön mahdollisuuksista liittyä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Rakentajan paketti voidaan tilata tämän linkin kautta kautta.

Painettu opaskartta
Kaupungin opaskartta vuodelta 2013 on saatavilla myös painettuna. Taiteltu kartta on pakattu muovitaskuun yhdessä katunimihakemiston kanssa. Karttoja myyvät kirjakaupat ja kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkki. Kartta on saatavana myös suorana seinäkäyttöön tilaamalla Winkistä.
Opaskartta on julkaistu myös autokäyttöön sopivana kierreselkäisenä kirjana 2010.

Johtokartat
Johtokartalla esitetään maahan sijoitettujen johtojen, kaapeleiden ja niihin välittömästi liittyvien laitteiden ja rakenteiden sijainti. Johtokartat tilataan Lappeenrannan Energia Oy:ltä.

Yhteyshenkilö

Kartankäyttöluvat ja aineistotilaukset:
Janne Parkkonen

Kantakartta, opaskartat, teemakartat, ajantasakaavat sekä virastokartta:
Kristiina Vaitiniemi

Johtokartat:
Lappeenrannan Energia Oy