Valitse taso

Kartta- ja paikkatietoaineiston tekijänoikeudet

Omistus ja tekijänoikeus
Lappeenrannan kaupungin valmistamien kartta- ja paikkatietoaineistojen tekijänoikeus on Lappeenrannan kaupungilla. Lappeenrannan kaupungilla on omistus- ja tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus käyttöoikeuden kohteena oleviin karttoihin ja paikkatietoaineistoihin. Kaupungilla on voimassa olevan Tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisesti oikeus määrätä sopimuksen kohteena olevista paikkatietoaineistoista.

Julkaiseminen www-sivuilla ja käyttö painotuotteissa
Kun paikkatietoaineistoa käytetään kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla, on kaupungin tekijänoikeudesta oltava merkintä kartalla.

Käyttöoikeuslupa
Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin lupa ja sovittava asianmukainen korvaus aineiston käytöstä. Korvaus riippuu mm. aineiston sisällöstä, kattavuudesta ja esim. painosmäärästä

Pääsääntöisesti kaikkiin numeerisen aineiston luovutuksiin liitetään numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa, joka kattaa aineiston käytön luvassa yksilöityyn käyttötarkoitukseen. Asiakas saa oikeuden käyttää aineistoja hankkimansa käyttöoikeuden määrittelemässä laajuudessa.
Koordinaattijärjestelmänä käytetään ensisijaisesti ETRS89-GK28 tasokoordinaatistoa. Tarvittaessa muunnoksia voidaan tehdä myös muihin tuettuihin koordinaattijärjestelmiin.

Aineistomaksun hintaa voidaan alentaa Lappeenrannassa toimivien yhdistysten osalta. Opetustarkoitusta varten luovutettava kartta-aineisto on lähtökohtaisesti maksutonta.

Yhteyshenkilöt
Kartankäyttöluvat ja aineistotilaukset:
Janne Parkkonen