Valitse taso

Paikkatieto

Paikkatiedon määritelmä
Paikkatieto on tietoa kohteista, joiden paikka Maan suhteen tunnetaan (JHS 158). Sanastokeskuksen paikannussanaston (TSK 30, 2002) mukaan paikkatieto on paikannettua kohdetta kuvaavan sijaintitiedon ja kohteen ominaisuuksia kuvaavien tietojen muodostama kokonaisuus. Kohteiden ominaisuuksia ovat muun muassa tunnisteet, mittaushavainnot, luokitukset ja kuvailut. Paikkatieto voi kertoa esimerkiksi tietyn rakennuksen sijainnin lisäksi sen, että rakennus on puinen ja kolmikerroksinen. Yleiskielessä paikkatieto-sanaa käytetään joskus, kun tarkoitetaan sijaintitietoa.

Paikkatieto Lappeenrannassa
Paikkatietojärjestelmänä on Trimble Locus. Kuntarekisterit (tiedot kiinteistöistä, väestöstä, rakennuksista, omistajista jne.) liitettiin paikkatietojärjestelmään vuoden 2003 alkupuolella. Tietojen jakelussa hyödynnetään web-tekniikkaa sekä intranet että internet ympäristössä. Paikkatietoaineistojen käsittelyyn sekä erilaisten teemakarttojen valmistamiseen ja hyödyntämiseen käytetään Mapinfo-ja Corel-ohjelmistoja.