Valitse taso

Osoitenumerointi

Osoitteet
Kaikilla asutuilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä, tulee olla osoite joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Viranomainen ilmoittaa uuden tienimen ns. osoitenimen ja osoitenumeron pelastustoimelle, maistraatin henkikirjoittajalle ja postiin. Osoitteen muuttuessa asukkaan on vielä itse tehtävä muuttoilmoitus postin tai väestörekisterikeskuksen kautta.

Osoitemerkintä
Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva valaistu numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Pientaloalueilla osoitenumeron korkeus tullee olla vähintään 12 cm. Ja sen tulee erottua hyvin taustasta. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Katunimikyltit asentaa Lappeenrannan kaupunki. Tontin sisällä talo tai rappu- ja huoneistokohtaisen osoitteen määrää rakennuksen omistaja yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Osoitenumerointi Lappeenrannassa
Lappeenrannan kaupungin Maaomaisuuden hallinta huolehtii siitä, että tonteilla ja rakennuksilla on sijaintiosoite sekä opastaa tarvittaessa osoitteiden oikeaa käyttöä.

Osoite asemakaava-alueella
Asemakaava-alueella uudet tontit saavat osoitteen tonttijakovaiheessa. Kulmatontille tulee osoite kummaltakin kadulta, ja rakennusten osoitteet käsitellään rakennusluvan yhteydessä. Tuleva osoitekäytäntö on hyvä varmistaa jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Osoite haja-asutusalueella
Rakennus saa uuden osoitteen rakennuslupavaiheessa. Rakennuksen osoitenumero määräytyy sen etäisyydestä tien alusta.  Tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle, saa pääsääntöisesti oman tiennimen. Tiennimi vahvistetaan kaupungingeodeetin päätöksellä.

Saariosoitteet
Saaressa sijaitseva osoitekohde saa osoitenimen saaren nimestä. Osoitenumero puolestaan saadaan, kun mitataan metrimääräinen matka saaren eteläisimmästä kärjestä myötäpäivään kiertäen.

Yhteyshenkilö
Osoitenumerointi:
Kristiina Vaitiniemi