Valitse taso

KiMi opaskartta.jpg

Karttatuotanto Lappeenrannassa

Kaupungin karta-aineisto
Maaomaisuuden hallinta tuottaa numeerista ja graafista maasto- ja teemakartta-aineistoa mm. kaavoituksen sekä kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.

Kartta-aineisto
Oman organisaation ulkopuolelle toimitettavan numeerisen aineiston kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2009 suoritetun ilmakuvauksen perusteella on valmistettu digitaaliset ortoilmakuvat koko kaupungin alueesta. Kuvattava alue oli koko Lappeenranta ja Ylämaa. Edellinen osittainen ilmakuvaus suoritettiin vuoden 2005 elokuussa. Taajama-alueista on tuotettu ortoilmakuva myös 2011. Ilmakuvat yhdistettyinä kaava- ja kunnallisteknisiin suunnitelmiin sekä rajakarttoihin ja ajantasakaavaan havainnollistavat asioiden esittämistä. Lisäksi Maaomaisuuden hallinnalla on digitaalisia valokuvia eri kohteista ja lentokuvauksena tehtyjä viistoilmakuvia.