Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

rakennuslupa 2021-85 405-68-14-7   RUTOLA
405-68-14-6   RUTOLA
405-68-12-6   RUTOLA
405-68-12-7   RUTOLA
405-68-12-4   RUTOLA
405-68-12-8   RUTOLA
405-68-12-5   RUTOLA
405-68-13-7   RUTOLA
405-68-13-3   RUTOLA
405-68-13-6   RUTOLA
405-68-13-8   RUTOLA
405-68-13-5   RUTOLA
405-68-13-4   RUTOLA
405-68-12-3   RUTOLA
405-68-11-4   RUTOLA
405-68-11-3   RUTOLA
405-68-11-2   RUTOLA
405-68-7-7   RUTOLA
405-68-7-6   RUTOLA
405-68-7-5   RUTOLA
405-68-7-2   RUTOLA

Metsän hakkuu


Annettu 18.3.2021

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2021-57 405-23-20-7   KARINIEMI      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu  5.2.2021

rakennuslupa 2020-1736 405-441-10-1   LAURITSALA      
Puistomuuntamo
Annettu  5.2.2021

rakennuslupa 2021-50 405-36-200-3   HAKALI      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen tulisija ja savupiippu, valokatteellinen terassi,
 2 kpl ilmalämpöpumpun ulkoyksikköä, erillinen pihavarasto 10m2 sekä tontin osittainen aitaaminen.
Annettu  5.2.2021

rakennuslupa 2020-1702 405-444-4-49   LENSULA      
Loma-asuntoon liittyvä erillinen aitta, rantasauna, sekä grillikatos alle 10m2 ja varasto alle 10m2
Annettu  5.2.2021


rakennuslupa 2020-1742
405-543-4-252   Korvenkylä
Asuinkerrostalon käyttövesiputkistojen uusiminen. Aloittamisoikeus.
Annettu 28.1.2021


rakennuslupa 2020-1760
405-6-10-4   TAIKINAMÄKI 
Tilapäinen musiikkiopiston toimintaan liittyvä toimisto- ja opetusrakennus 5 vuoden määräajaksi
Annettu 28.1.2021


rakennuslupa 2021-28
405-21-9903-0   SUOLAHTI
Puistomuuntamon korvaaminen uudella muutamolla
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2021-11
405-4-11-2   PALLO-TYYSTERNIEMI
Tilapäinen koirapuisto 5 vuoden ajaksi.
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2020-1332
405-556-2-48   Pätilä
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen tulisija ja hormi sekä kaksi erillistä talousrakennusta
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2020-1718
405-69-145-2   RUOHOLAMPI
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset lupaan 405-2015-522 ja maalämpökaivo.
Luvan uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2021-29
405-64-65-1   SKINNARILA
Kolmen asuinkerrostalon julkisivujen muutostyö, jätekatoksen korvaaminen
 syväkeräysastioilla ja pihavarastojen julkisivuvärin muutos
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2020-1694
405-63-18-11   KOURULA
Palvelukodin B-rakennuksen irtainvaraston muutos henkilökunnan pukutiloiksi
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2020-1766
405-33-86-20   LAURITSALA 
Liikerakennuksen liiketilan muutos ravintolatilaksi ja henkilömäärän vahvistaminen.
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2021-56
405-531-6-71   Haukilahti
Jatkoaika kaksi vuotta rakennustöiden aloittamiseksi ja rakennustöiden
 loppuunsaattamiseksi rakennuslupaan 2016-915
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2021-25
405-535-23-6   Joutseno
Jatkoaika 2 vuotta rakennustöiden loppuunsaattamiseksi rakennusluvalle 2011-646
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2020-1697
405-458-3-66   MUUKKOLA
Asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 28.1.2021

rakennuslupa 2021-20
405-431-5-16   KORKIA-AHO
Eläinsuojan käyttötarkoituksen muutos varastoksi, osittainen purkaminen ja muutostyöt
Annettu 28.1.2021
rakennuslupa 2020-1768
405-457-1-11   MUSTOLA      
Ruokala- ja varastorakennuksen käyttötarkoituksen muutos toimitiloiksi eläinsuojelua 
varten ja opaskyltit sekä kokoontumistilan (kahvion) henkilömäärän vahvistaminen.
Annettu 21.1.2021