Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

rakennuslupa 2019-939 405-67-1-1 SELKÄHARJU
405-462-4-1 OIKKOLA
405-462-2-48 OIKKOLA
405-67-9903-0 SELKÄHARJU
Metsän hakkuu

Annettu 23.1.2020

 








 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2020-31
405-34-127-1 TIRILÄ
sekä talousrakennuksen purkaminen
Annettu 23.2.2020

rakennuslupa 2020-48
405-537-14-99 Karjalaisenkylä
Rakennusluvan 2010-86 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 23.2.2020

rakennuslupa 2020-50
405-538-11-439 Karsturanta
Rakennusluvan 173-1995-29 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 23.2.2020

rakennuslupa 2019-1244
405-32-1-8 KAUKAS
Teollisuusvarastorakennuksen vesikaton osittainen lisälämmöneristäminen
Annettu 23.2.2020

rakennuslupa 2019-1167
405-457-1-6 MUSTOLA
Rakennusluvan lupaehdon muutos ja lopulliset suunnitelmat rakennuslupaan 2019-374
Annettu 23.2.2020

rakennuslupa 2019-1245
405-9-9901-0 PELTOLA
405-9-26-1 PELTOLA
Taideteos "Poliisin muikut" toimistorakennuksen julkisivuun sekä torikannelle
Annettu 23.2.2020

rakennuslupa 2020-16
405-2-10-39 KESKUS
Asuinkerrostalon hissin rakentaminen
Annettu 23.2.2020







405-2020-8
405-55-13-19 HYRYMÄKI
Liikerakennuksen yhden liikehuoneiston jakaminen kahdeksi.
Annettu 17.1.2020

405-2020-15
405-5-34-5 LEIRI
Teollisuusrakennukseen liittyvien autopaikkojen lisäys nykyisen autopaikoituksen
vieressä olevalle nurmikaistalle ja aloittamisoikeus
Annettu 17.1.2020

405-2017-1316
405-538-3-7 Karsturanta
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2012-469
sekä luvan uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten ja kaksi talousrakennusta
Annettu 17.1.2020

405-2019-1304
405-500-2-17 YLLIKKÄLÄ
Tilapäiset sähköasemaan liittyvät seitsemän energiavarastokontia ja
yksi valvomokontti yhden vuoden määräajaksi.
Annettu 17.1.2020

405-2019-1310
405-25-1-13 LENTOKENTTÄ
Liikerakennuksen julkisivujen muutostyö, valomainospaikat ja autopaikoituksen laajennus
Annettu 17.1.2020

405-2018-982
405-535-23-6 Joutseno
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2011-646
sekä luvan uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 17.1.2020

405-2019-1271
405-539-1-350 Kesola
Vanhan teollisuushallin purku
Annettu 17.1.2020

405-2019-970
405-410-1-25 HARTIKKALA
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2019-970
Annettu 17.1.2020

405-2020-9
405-10-7-6 ALAKYLÄ
3 -huoneistoisen asuinpientalon asuinhuoneiston 2 sisäiset muutostyöt
Annettu 17.1.2020

405-2019-1326
405-543-4-15 Korvenkylä
Koulurakennus seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Aloittamisoikeus.
Annettu 17.1.2020


405-2020-33
405-56-7-6 MYLLYMÄKI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2019-1139
Annettu 17.1.2020

405-2020-25
405-65-6-2 SAMMONLAHTI
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäinen muutostyö
Annettu 17.1.2020

405-2019-1315
405-64-77-27 SKINNARILA
Yliopiston tehoelektroniikan laboratorion sisäpuolinen muutos ja vesikaton lauhduttimet.
Uusi muuntaja
Annettu 17.1.2020

405-2019-1287
405-55-13-16 HYRYMÄKI
Liikerakennuksen tilapäisten opetustilojen yhden väliseinän korottaminen
yläpohjarakenteeseen sekä alakatto muutokset

Annettu 17.1.2020




           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     








 

 




Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos