Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

rakennuslupa 2020-27
405-893-12-0   Valtion metsämaat
Metsän hakkuu
Annettu 16.6.2022 

 
 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

Purkamislupa-2022-196
405-418-1-31   IHALAINEN
405-18-3-9   IHALAINEN
Kalkkitehtaan betonirakenteisten kellarikerroksen, kalkkisiilojen, sähkökontin ja tien purkaminen
Annettu 30.6.2022

Rakennuslupa-2022-503
405-38-50-1   MÄLKIÄ
Oppilaitosrakennuksen sisäinen muutostyö
Annettu 30.6.2022

Toimenpidelupa-2022-527
405-69-116-4   RUOHOLAMPI
Lappeen koulun ja päiväkodin muutokset ja uusi kevytrakenteinen katos
Annettu 30.6.2022

Toimenpidelupa-2022-635
405-5-14-12   LEIRI
Asuinkerrostalon parvekkeille asennettavat ilmalämpöpumpun ulkoyksiköt
Annettu 30.6.2022

Rakennuslupa-2022-449
405-18-4-1   IHALAINEN
Lämpövoimalaitokseen liittyvät kaksi pellettisiiloa ja pellettijauhatusrakennus 
sekä hankkeeseen kuuluvat purkutyöt.
Annettu 30.6.2022Rakennuslupa-2022-398
405-56-51-3   MYLLYMÄKI
Omakotitalo ja talousrakennus sekä maalämpökaivo
Aloittamisoikeus
Annettu 30.6.2022

Rakennuslupa-2022-645
405-69-124-3   RUOHOLAMPI
Rakennusluvan 405-2014-190 uudelleen voimaan saattaminen ja 
jatkoaika 3 vuotta rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 30.6.2022

Rakennuslupa-2022-541
405-56-66-5   MYLLYMÄKI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2018-1010
Annettu 30.6.2022

Toimenpidelupa-2022-605
405-7-10-13   KIMPINEN
Omakotitaloon liittyvä erillinen katos, joka varustetaan avattavin, kehyksettömin 
ja  sivuun kääntyvin  liukulasein
Annettu 30.6.2022

Rakennuslupa-2022-625
405-572-11-29   Lahnajärvi
Toinen jatkoaika 3 vuotta rakennusluvalle 405-2014-67
Annettu 30.6.2022


Rakennuslupa-2022-549
405-430-4-14   KIIALA
Jatkoaika 3 vuotta töiden loppuunsaattamiseksi sekä rakennusvaiheen aikaiset
 muutokset ja lopulliset piirrustukset lupaan 2015-192
Annettu 30.6.2022

Toimenpidelupa-2022-490
405-24-25-3   KUUSIMÄKI
Asuinkerrostalon vesikatolle aurinkopaneelit

Annettu 30.6.2022
 

rakennuslupa 2022-535
405-31-11-19   PARKKARILA
Omakotitalo sekä rakennusluvan 2012-464 uudelleen voimaan saattaminen
 loppukatselmusta varten
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-475
405-33-86-28   LAURITSALA
Ravintolan terassi.
Henkilömäärän vahvistaminen
annettu 23.6.2022rakennuslupa 2022-542
405-3-2-16   KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon asuinhuoneiston B 25 kantavaan väliseinään aukko
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-510
405-9-31-1   PELTOLA
Hotellirakennuksen ikkunoiden uusiminen sekä hotellihuonejaon muutoksia
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-525
405-64-77-2   SKINNARILA
Yliopistorakennuksen kellarikerroksen kokoontumistilojen muutokset
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-489
405-55-16-7   HYRYMÄKI
Teollisuushallirakennuksen laajennus
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-570
405-536-6-30   Jänhiälä
Jatkoaika kaksi (2) vuotta rakennustöiden loppuunsaattamiseksi rakennusluvalle 2017-293
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-353
405-536-8-18   Jänhiälä
Vapaa-ajan asuinrakennus, jätevesijärjestelmä ja maalämpökaivo, vanhan vapaa-ajan 
asuinrakennuksen ja talousrakennuksen purku sekä puukatoksen poisto kiinteistöltä
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-456
405-1-11-1   LINNOITUS
Linnoituksen kahden opetusrakennuksen (nro 92 ja 94) käyttötarkoituksen muutos
 toimistorakennuksiksi ja alapohjan korjaustyö ja ilmanvaihdon muutos
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-589
405-56-64-6   MYLLYMÄKI
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2017-601 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
annettu 23.6.2022


rakennuslupa 2022-534
405-10-18-6   ALAKYLÄ
Omakotitalo
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-569
405-536-6-21   Jänhiälä
Vanhan omakotitalon purku
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-396
405-63-30-2   KOURULA
Omakotitalo
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-383
405-9-52-1   PELTOLA
Kerrostaloon liittyvän erillisen talousrakennuksen laajennus
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-330
405-492-8-68   TOIVARILA
Omakotitalon, talousrakennuksen ja rantasaunan rakentaminen, sekä jätevesijärjestelmä
 ja maalämpökaivo. Vanhan loma-asunnon muutos vierasmajaksi.
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2021-1023
405-451-2-51   MENTULA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajentaminen kylmään ullakkotilaan ja aloittamisoikeus
annettu 23.6.2022

rakennuslupa-2022-522
405-499-1-89   VILKJÄRVI
Omakotitaloon liittyvät erilliset kaksi talousrakennusta
annettu 23.6.2022

rakennuslupa 2022-557
405-567-4-4   Hujakkala
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2016-456 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-457
405-10-25-11   ALAKYLÄ
Paritaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-391
405-538-3-188   Karsturanta
Toimenpideluvan uudelleen voimaan saattaminen sekä rakennusvaiheen
 aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupaan 2013-161
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-583
405-1-9906-0   LINNOITUS
18. Hiekkalinna  ajalle 1.6.- 31.8.2022.
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-174
405-9-9901-0   PELTOLA
405-9-27-2   PELTOLA
Kaupungintalon edustatorin yleisötapahtumiin liittyvät tilapäiset rakennelmat ja 
henkilömäärien vahvistaminen kokoontumisalueelle
Annettu 16.6.2022


rakennuslupa 2022-428
405-22-66-2   KIVISALMI
Omakotitalon laajennus kellaritilaan ja julkisivumuutos
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-563
405-538-1-25   Karsturanta
Talousrakennuksen tilapäinen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi,
 päärakennuksen rakentamisen ajaksi kahden (2) vuoden määräajaksi. Aloittamisoikeus.
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-482
405-34-151-16   TIRILÄ
Asuinrakennuksen huoneistojärjestely ja kantavien väliseinärakenteiden muutokset
Annettu 16.6.2022

rakennuslupa 2022-416
405-428-1-214   KAUSKILA
Omakotitalo, talousrakennus ja jätevesijärjestelmä
rakennuslupa 2022-494
405-477-1-235   RUTOLA
Omakotitaloon liittyvä erillinen tilapäinen eläinsuoja kahden vuoden ajaksi.
Annettu 16.6.2022


 


   

Tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa-2022-601
405-22-59-1   KIVISALMI
Rivitalon julkisivumuutos

Annettu 5.7.2022

rakennuslupa 2022-496
405-2-7-32   KESKUS
Kerrostalon ikkunoiden uusiminen
Annettu 21.6.2022


rakennuslupa 2022-553
405-63-23-14   KOURULA
Omakotitaloon liittyvä julkisivumuutos
Annettu 21.6.2022


rakennuslupa 2022-328
405-20-41-1   VOISALMI
Kahden rivitalon ja talousrakennuksen vesikatemuutos
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-153
405-497-2-238   VAINIKKALA
Tehdasvalmisteinen puistomuuntamo
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2021-1080
405-567-2-68   Hujakkala
Loma-asuntoon kuuluva erillinen vierasmaja
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2022-473
405-22-33-3   KIVISALMI
Omakotitalon laajennus
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2022-471
405-62-145-1   UUS-LAVOLA
Omakotitalon perusmuurin veden- ja lämmöneristyksen sekä perus-ja sadevesijärjestelmän korjaus
Annettu 20.6.2022

rakennuslupa 2022-539
405-3-7-3   KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon julkisivun muutostyö
Annettu 16.6.2022


rakennuslupa 2022-502
405-4-5-38   PALLO-TYYSTERNIEMI
Asuinkerrostalon jätekatoksen korvaaminen jätteiden syväkeräyssäiliöillä.
Annettu 16.6.2022


 

  

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2022-577
405-54-55-4   KARHUVUORI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2022

toimenpidelupa 2022-554
405-54-71-1   KARHUVUORI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2022

toimenpidelupa 2022-529
405-576-6-3   Timperilä
Omakotitaloon liittyvä maalämpöjärjestelmä
Annettu 27.6.2022

toimenpidelupa 2022-593
405-38-31-4   MÄLKIÄ
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2022

toimenpidelupa 2022-591
405-39-63-7   HARTIKKALA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2022

toimenpidelupa 2022-530
405-477-2-63   RUTOLA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2022

toimenpidelupa 2022-574
405-53-19-2   PAJARILA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2022

rakennuslupa 2022-532
405-54-119-2   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-562
405-535-10-475   Joutseno
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-492
405-54-131-2   KARHUVUORI
Kahteen rivitaloon liittyvät kaksi maalämpökaivoa
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-469
405-37-22-3   MUSTOLA
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-550
405-419-2-81   IITIÄ
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-568
405-537-11-28   Karjalaisenkylä
4-huoneistoisen rivitalon käyttövesisaneeraus ja siihen liittyvät lämmitysjärjestelmän muutokset
Annettu 21.6.2022

rakennuslupa 2022-612
405-552-2-11   Nevala
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 21.6.2022