Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

 

 

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2021-1127
405-5-64-3   LEIRI      
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2020-139
Annettu 20,1,2022

rakennuslupa 2021-1218
405-18-3-10   IHALAINEN     
Sementtitehtaaseen liittyvä erillinen PVC-kankainen halli ja aloittamisoikeus.
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2021-1223
405-25-5-2   LENTOKENTTÄ     
Tehdashallin sisätilan muutokset
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2021-1198
405-9-31-4   PELTOLA
405-9-30-7   PELTOLA      
Kauppakeskusrakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2021-1114
405-3-14-2   KYLPYLÄ     
Hotellirakennuksen sisäiset muutostyöt sekä terassi ja henkilömäärien vahvistaminen
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2021-1187
405-63-29-11   KOURULA      
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2022-18
405-56-66-3   MYLLYMÄKI      
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2020-629
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2021-1066
405-480-1-292   SAIKKOLA      
Jatkoaika kolme vuotta rakennusluvan 2016-486 loppuun saattamiseksi ja 
rakennustyönaikaiset muutokset
Annettu 20.1.2022

rakennuslupa 2022-4
405-483-5-37   SIRKJÄRVI      
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 18-1133 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 20.1.2022rakennuslupa2021-1185
405-538-16-1   Karsturanta      
Rakennusvaiheen aikainen laajennus, muutokset ja lopulliset piirustukset
 sekä jatkoaika yksi (1) vuosi rakennustöiden loppuunsaattamiseksi rakennuslupaan 2016-1136
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2021-1200
405-63-29-3   KOURULA      
Yksihuoneistoinen asuinrakennus
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2021-1215
405-5-16-9   LEIRI      
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen ja siihen liittyvän erillisen talousrakennuksen purkaminen
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2021-1161
405-532-20-2   Hyvättilä      
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus ja jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2021-1209
405-4-52-10   PALLO-TYYSTERNIEMI      
Toimistorakennuksen sisäpuoliset tilamuutokset ja ikkunamuutokset
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2021-909
405-34-153-11   TIRILÄ      
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2021-461
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2022-8
405-69-39-2   RUOHOLAMPI      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 13.1.2022


Rakennuslupa 2021-1205
405-33-86-20 LAURITSALA
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2020-1766
Annettu 30.12.2021


Rakennuslupa 2021-1037
405-532-35-23 Hyvättilä
Alueellinen pellettilämpölaitos ja siihen liittyvät kaksi pellettisiiloa sekä öljysäiliön ja tuhkalavan sijoittaminen kiinteistölle
Annettu 30.12.2021

Rakennuslupa 2021-1046
405-5-63-2 LEIRI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2020-1401
Asuinrivitaloon iittyvä erillinen ulkoiluvälinevarasto ja jätehuollon syväkeräysastiat
Annettu 30.12.2021
Tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa2021-1143
405-5-58-5   LEIRI
Pizza-automaatti 5 vuoden määräajaksi
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2022-1
405-54-52-2   KARHUVUORI
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa-2022-5
405-539-1-572   Kesola      
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen lasikatteella ja avattavin sivuunkääntyvin
 liukulasein varustettu terassi
Annettu 13.1.2022
 

  


LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa2021-1208
405-20-28-12   VOISALMI      
Asuinkerrostalon vesijohtojen linjasaneeraus
Annettu 13.1.2022

rakennuslupa2021-1099
405-502-1-86   LAAKKOLA      
Asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo

Annettu 13.1.2022
rakennuslupa2022-10
405-3-2-16   KYLPYLÄ      
Asuinkerrostalon linjasaneeraus
Annettu 13.1.2022Rakennuslupa 2021-1197
405-476-2-74 RUOHIALA
Asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 4.1.2022