Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

Rakennuslautakunnan päätökset:

rakennuslupa 2022-197
405-7-20-21   KIMPINEN
Keskussairaalan 1A-osan peruskorjaus ja muutostyöt
Väestönsuojan rakentamisen siirtäminen ja
Aloittamisoikeus
Annettu 17.11.2022

 
 

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2022-1101
405-35-9903-0   LAPVESI
Tietoliikenteen kevytrakenteinen laitetila
Annettu 24.11.2022


rakennuslupa 2022-1086
405-33-129-3   LAURITSALA
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvalle 405-2017-965 rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 24.11.2022

rakennuslupa 2022-632
405-535-2-5   Joutseno
LNG-varastointiasema teollisuustontille
Annettu 24.11.2022

rakennuslupa 2021-624
405-25-6-14   LENTOKENTTÄ
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset lupaan 405-2019-920
Annettu 24.11.2022

rakennuslupa 2022-1048
405-56-7-5   MYLLYMÄKI
Myymälärakennuksen sisäiset muutostyöt, kahvilan henkilömäärän vahvistaminen ja aloittamisoikeus
Annettu 24.11.2022


rakennuslupa 2022-1050
405-563-11-109   Tiuruniemi
Jatkoaika yksi (1) vuosi rakennustöiden loppuunsaattamiseksi ja
 lopulliset piirustukset rakennuslupaan 2011-283
Annettu 17.11.2022

rakennuslupa 2022-1049
405-224-347-1   RAUHA
Jatkoaika kolme (3) vuotta rakennustöiden loppuunsaattamiseksi rakennusluvalle 2017-898
Annettu 17.11.2022

rakennuslupa 2022-1019
405-32-1-10   KAUKAS
Teollisuusalueelle valkolipeän hapetuslaitteisto ja porrastorni
Aloittamisoikeus
Annettu 17.11.2022


rakennuslupa 2022-1011
405-11-75-1   TYKKI-KIVIHARJU
Asuin- ja liikerakennuksen katutason liiketilan muutostyöt ja 
aloittamisoikeus
Annettu 17.11.2022

rakennuslupa 2022-952
405-7-28-1   KIMPINEN
Varastorakennuksen käyttötarkoituksen muutos näyttely- ja kokoontumistilaksi
 sekä aittarakennuksen peruskorjaus
Kokoontumistilan henkilömäärän vahvistaminen
Aloittamisoikeus
Annettu 17.11.2022

rakennuslupa 2022-986
405-420-3-32   ILLOTTULA
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2022-578
Annettu 17.11.2022


rakennuslupa 2022-931
405-500-2-18   YLLIKKÄLÄ
Puistomuuntamo
Annettu 17.11.2022

rakennuslupa 2022-993
405-57-28-3   HIESSILTA
Kaksi 5 -huoneistoista asuinrivitaloa sekä niihin liittyvä erillinen autokatos.
Aloittamisoikeus
Annettu 10.11.2022


rakennuslupa 2022-1004
405-2-7-33   KESKUS
Kahden liiketilan yhdistäminen
Annettu 10.11.2022 

  

Tarkastusinsinöörin päätökset:

rakennuslupa 2022-1023
405-33-82-21   LAURITSALA
Teollisuustontille maapeitteinen nestekaasusäiliö, varastokatoksen laajennus
 sekä talousrakennuksen purkaminen
Annettu 28.11.2022


rakennuslupa 2022-1079
405-56-62-9   MYLLYMÄKI
Omakotitaloon avattavin sivuunkääntyvin liukulasein varustettu terassi
Annettu 28.11.2022

rakennuslupa 2022-966
405-20-51-2   VOISALMI
Omakotitaloon liittyvä erillinen pihasauna
Annettu 7.11.2022

rakennuslupa 2022-1025
405-20-52-7   VOISALMI
Omakotitaloon liittyvä takan piippu
Annettu 7.11.2022rakennuslupa 2022-1022

405-7-9904-0   KIMPINEN
Golf-kentän sisäänajoväylä, parkkipaikka ja huoltorakennuksille vievä tie asfaltoidaan.
Annettu 7.11.2022


rakennuslupa 2022-1014
405-62-108-1   UUS-LAVOLA
Omakotitalon vesikaton muutostyö
Annettu 7.11.2022


    

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2022-725
405-65-52-5   SAMMONLAHTI
Toimistorakennukseen ilmanvaihtokone poistoilmalle
Annettu 28.11.2022


toimenpidelupa 2022-1091
405-54-72-6   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 28.11.2022


toimenpidelupa 2022-1103
405-62-84-6   UUS-LAVOLA
Omakotitalon lämmitysjärjestelmän muutos
Annettu 28.11.2022


toimenpidelupa 2022-1109
405-36-23-13   HAKALI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 28.11.2022


toimenpidelupa 2022-1063
405-535-10-510   Joutseno
Omakotitalon lämmitysjärjestelmän muutos ja siihen liittyvä sisäinen muutostyö
Annettu 28.11.2022


toimenpidelupa 2022-1053
405-56-20-2   MYLLYMÄKI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 28.11.2022

toimenpidelupa 2022-997
405-24-25-2   KUUSIMÄKI
Toimenpidelupahakemuksen 2020-524 uudelleen käsittely.
Asuinkerrostaloon liittyvät kuusi maalämpökaivoa.
Annettu 10.11.2022

toimenpidelupa 2022-1020
405-494-1-32   TUKIALA
Omakotitaloon liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 10.11. 2022

toimenpidelupa 2022-1047
405-54-72-5   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 10.11.2022

toimenpidelupa 2022-1066
405-54-68-1   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivomaalämpökaivo
Annettu 10.11.2022

toimenpidelupa 2022-1065
405-54-122-5   KARHUVUORI
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 10.11.2022

toimenpidelupa 2022-951
405-537-1-71   Karjalaisenkylä
Rivitalon lämmitysjärjestelmän muutos
Annettu 10.11.2022

toimenpidelupa 2022-1040
405-535-23-43   Joutseno
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 10.11.2022