Valitse taso


Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

 

Maisematyölupa 2019-302
Maisematyölupa 53-11-1 PAJARILA
Pikkalanlähteenkatu 36
53500 LAPPEENRANTA
Betonimurskeen sijoittaminen teollisuustontin täytöksi

Annettu 22.5.2019

 


 
            

 

 

             

 
 

Rakennustarkastajan päätökset:

Rakennuslupa 2019-90
Rakennuslupa 577-3-35 Villala
Rummuntie 604
54410 YLÄMAA
Vapaa-ajan asuinrakennus ja talousrakennus

Rakennuslupa 2019-368
Rakennuslupa 3-1-2 KYLPYLÄ
Ainonkatu 11
53100 LAPPEENRANTA
Asuinkerrostalon käyttövesijohtojen saneeraus.
Hulevesijärjestelmän rakentaminen

Rakennuslupa 2019-438
Rakennuslupa 3-1-3 KYLPYLÄ
Ainonkatu 13
53100 LAPPEENRANTA
Asuinkerrostalon vesijohtojen linjasaneeraus.
Hulevesijärjestelmän rakentaminen

Rakennuslupa 2019-456
Rakennuslupa 64-12-3 SKINNARILA
Kaartinkatu 6
53850 LAPPEENRANTA
Kahden asuinkerrostalon linjasaneeraus

Rakennuslupa 2019-451
Rakennuslupa 458-3-71 MUUKKOLA
Turkianlahdentie 145
53400 LAPPEENRANTA
Jatkoaika 5 vuotta rakennusluvan 2014-184 rakennustöiden loppuunsaattamiseksi

Rakennuslupa 2019-381
Rakennuslupa 500-1-4 YLLIKKÄLÄ
Yllikkälänraitti 293
53850 LAPPEENRANTA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä

Rakennuslupa 2019-407
Rakennuslupa 11-74-9 TYKKI-KIVIHARJU
Puutarhurinkatu 6
53100 LAPPEENRANTA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt sekä erillinen talousrakennus


Annettu 17.5.2019

Rakennuslupa 2019-90
Rakennuslupa 577-3-35 Villala
Rummuntie 604
54410 YLÄMAA
Vapaa-ajan asuinrakennus ja talousrakennus

Rakennuslupa 2019-368
Rakennuslupa 3-1-2 KYLPYLÄ
Ainonkatu 11
53100 LAPPEENRANTA
Asuinkerrostalon käyttövesijohtojen saneeraus.
Hulevesijärjestelmän rakentaminen

Rakennuslupa 2019-438
Rakennuslupa 3-1-3 KYLPYLÄ
Ainonkatu 13
53100 LAPPEENRANTA
Asuinkerrostalon vesijohtojen linjasaneeraus.
Hulevesijärjestelmän rakentaminen

Rakennuslupa 2019-456
Rakennuslupa 64-12-3 SKINNARILA
Kaartinkatu 6
53850 LAPPEENRANTA
Kahden asuinkerrostalon linjasaneeraus

Rakennuslupa 2019-451
Rakennuslupa 458-3-71 MUUKKOLA
Turkianlahdentie 145
53400 LAPPEENRANTA
Jatkoaika 5 vuotta rakennusluvan 2014-184 rakennustöiden loppuunsaattamiseksi

Rakennuslupa 2019-381
Rakennuslupa 500-1-4 YLLIKKÄLÄ
Yllikkälänraitti 293
53850 LAPPEENRANTA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmä

Rakennuslupa 2019-407
Rakennuslupa 11-74-9 TYKKI-KIVIHARJU
Puutarhurinkatu 6
53100 LAPPEENRANTA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen sisäiset muutostyöt sekä erillinen talousrakennus
Annettu 17.5.2019
  

Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos