Valitse taso

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslupajaosto ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslupajaoston päätökset:

 

 rakennuslupa 2019-1253

405-67-1-1 SELKÄHARJU
405-67-1-9 SELKÄHARJU
405-67-1-10 SELKÄHARJU
405-67-1-11 SELKÄHARJU
Metsän hakkuu.

Annettu 18.3.2020


 
 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

rakennuslupa 2020-79
405-62-76-5 UUS-LAVOLA
Päiväkodin piha-alueelle pihapuiden istuttaminen
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-224
405-427-1-129 KASUKKALA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen laajennus kylmään ullakkotilaan
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-133
405-457-1-6 MUSTOLA
Varuskunnan entisen ruokalarakennuksen tilapäinen käyttötarkoituksen muutos
toimistotiloiksi viiden vuoden määräajaksi.
Aloitusoikeus
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-146
405-38-14-5 MÄLKIÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-157
405-479-3-16 SAARNIALA
Yksihuoneistoisen asuinrakennuksen jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-216
405-457-1-6 MUSTOLA
Rakuunamäen vanhan varastorakennuksen sisäpuoliset purkutyöt, perusmuurin
ulkopuoliset rakennus- ja eristystyöt sekä pintavesijärjestelmän, salaojien ja KVV-liittymien rakentaminen.
Puiden kaataminen tontilla.
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-191
405-443-1-25 LEMPIÄLÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-237
405-20-27-5 VOISALMI
15 -huoneistoisen asuinkerrostalon julkisivusaneeraus
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-186
405-560-1-24 Soljola
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä maalämpökaivo
Annettu 25.3.2020


rakennuslupa 2020-124
405-537-6-32 Karjalaisenkylä
Autohallin julkisivumuutokset ja lisälämmöneristäminen
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-233
405-20-27-6 VOISALMI
Asuinkerrostalon julkisivumaalaus, parvekekaiteiden muutos ja parvekkeiden varustaminen
sivuun kääntyvin kehyksettömin ja avattavin parvekelasein.
Vesikatteen pinnoitteen uusiminen
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-238
405-438-1-77 LAPVESI
Hautausmaan pihajärjestely pihtakuusien uusimisesta
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-232
405-22-6-1 KIVISALMI
Asuinkerrostalon parvekkeiden varustaminen kehyksettömin sivuun kääntyvin
avattavin parvekelasein
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-234
405-63-23-7 KOURULA
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-213
405-531-1-1 Haukilahti
Rakenteilla olevaan yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä erillinen rantasauna
Annettu 25.3.2020

rakennuslupa 2020-167
405-515-3-30 LIIKKA
Tulliterminaalirakennuksen piha-alueen tasaus ja täyttö varastointialueeksi
Annettu 18.3.2020

rakennuslupa 2020-173
405-8-16-1 LEPOLA
Rakennustyönaikainen muutoslupa rakennuslupaan 2019-164 ja
henkilömäärän lisääminen
Annettu 18.3.2020

rakennuslupa 2020-196
405-65-41-1 SAMMONLAHTI
Palvelutalo Sammonkodin kuuden parvekkeen varustaminen sivuun kääntyvin avattavin parvekelasein
Annettu 18.3.2020

rakennuslupa 2020-84
405-20-56-6 VOISALMI
Yksihuoneistoinen asuinrakennus, talousrakennus ja tontin osittainen aitaaminen.
Annettu 18.3.2020

rakennuslupa 2020-56
405-543-15-1 Korvenkylä
Seurakuntakodin osittainen tilapäinen käyttötarkoituksen muutos koulutiloiksi ja
pihajärjestelyiden muutos viiden vuoden määräajaksi. Aloittamisoikeus.
Annettu 18.3.2020

rakennuslupa 2020-155
405-20-8-9 VOISALMI
21 -huoneistoiseen asuinkerrostaloon liittyvät neljä maalämpökaivoa
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-144
405-538-11-311 Karsturanta
Asuinkerrostalon julkisivujen huoltomaalaus ja parvekekaiteiden uusiminen
sekä varustaminen avattavin sivuunkääntyvin liukulasein. Aloittamisoikeus.
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-178
405-558-1-87 Roiskola
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-80
405-10-18-24 ALAKYLÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvää erillinen talousrakennus
Annettu 16.3.2020

rakennuslupa 2020-35
405-24-11-2 KUUSIMÄKI
Asuinkerrostalon huoneiston C23 muutos kahdeksi asuinhuoneistoksi ja
saunan rakentaminen C23 huoneistoon
Piha-alueelle kaksi uutta autopaikkaa.
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-78
405-20-23-5 VOISALMI
28 huoneistoisen asuinkerrostalon julkisivusaneeraus ja parvekkeiden
varustaminen sivuun kääntyvin liukulasein
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-122
405-11-77-4 TYKKI-KIVIHARJU
Asuinkerrostaloon liittyvät 3 kpl maalämpökaivoja ja lämmöntalteenotto vesikatolle
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-129
405-11-57-3 TYKKI-KIVIHARJU
25 huoneistoiseen asuinkerrostaloon liittyvät neljä maalämpökaivoa
Annettu 16.3.2020


rakennuslupa 2020-180 405-21-5-2 SUOLAHTI
Tehdasvalmisteinen puistomuuntamo
Annettu 16.3.2020


 

           

 

     
     
 
   
 

 

405-2019-1185

   
     
                         

                         

405-2019-1191

   
     
     
     
     
     
 

 

405-2019-1237

   
     
     
 

 

 
     
     
   
     
 

 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

405-2019-1152

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 

 

 
Yksihuoneistoisen asuintalon sisäinen muutos