Palvelut
Valitse taso

Ajankohtaista

Rakennusvalvonta tiedottaa

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontatoimisto on kesällä kiinni 12.7. – 30.7.2021 välisenä aikana.

Rakennushankkeet, joille tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa, ennen heinäkuuta tulee jättää käsittelyyn:

- suuret hankkeet puutteettomina viimeistään 16.5.2021
- tavanomaiset hankkeet puutteettomina viimeistään 31.5.2021.

Toimenpideilmoituksia ei käsitellä 1.7. – 31.7.2021 välisenä aikana. Toimenpideilmoituksia otetaan vastaan kesätauon jälkeen 2.8.2021 alkaen.

Lupapäätösten mukaiset rakennusvaiheen aikaiset aloituskokoukset ja viranomaiskatselmukset voi tilata normaalisti tuona aikana puh. 040 0841856 Junnonen.

Muissa asioissa kaupungintalon asiakaspalvelu Winkki palvelee arkisin
klo 9.00 – 15.00 puh. 05 616 2220. Winkkiin voi toimittaa myös asiakirjoja.

 

Uusi pientalorakentajan opas on julkaistu.

Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 7.4.2021.

 

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta jatkaa kevään aikana toimivaksi osoittautunutta etäasiointia.

Rakennusvalvonnan ovet pidetään suljettuna, ja asiakas- ja arkistopalveluissa palvellaan ensisijaisesti sähköisesti. Käyntiä varten tarvitaan ajanvaraus. 

Henkilökohtaisen palveluun voi puhelimitse varata aikoja tiistaille tai torstaille klo 12.00 – 16.00 väliseksi ajaksi.

Lupavalmistelun, toimistopalvelun, rakennetun ympäristön valvonnan palvelun ja asuntotoimen puhelinvastaanottoaika on arkisin klo 9.30 – 11.00. 

Tarkastuspuolen työmaakatselmuspyynnöt ja tarkastuksiin liittyvät yhteydenotot voi tehdä ajasta riippumatta virka-aikana.

Sovitut asiakastapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti erikseen sovittavalla etämenettelyllä. Työmaakäyntejä ja katselmuksia voidaan järjestää työmailla turvallisuus, turvavälit ja hyvä käsihygienia huomioiden.

Asiakirjapyyntöjen osalta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan puhelimella puhelinvastaanottoaikana tai sähköpostilla.

Julkipanolistat ovat nähtävillä Lappeenrannan kaupungin 1. krs aulatilan ilmoitustaululla ja erikseen sopimalla 2. krs rakennusvalvonnan ilmoitustaululla Villimiehenkatu 1.  sekä internetsivuillamme.

Tiedote ja velvoitteet kiinteistöjen omistajille kattolumien osalta

Rakennusten katoilla oleva lumimassa ja sään nopea lauhtuminen ovat johtaneet siihen, että lumi ja jää putoaa katoilta, joita ei ole varustettu lumiestein tai muilla lumen putoamisen estävin varustein. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä kiinteistöjen pihoilla että katualueilla.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia rakennustensa katolla olevan lumikuorman seurannasta sekä katolle kertyneen lumen ja jään asianmukaisesta poistamisesta tarpeen mukaan.

Lue lisää velvoitteista kiinteistöjen omistajille kattolumien osalta

Tiedote ja velvoitteet laajarunkoisten rakennusten omistajille

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) tuli voimaan 1.4.2015. Laki koskee laajarunkoisia rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu pätevän asiantuntijan toimesta. Asiantuntijan on annettava rakennuksen omistajalle arviointitodistus tekemästään arvioinnista. Arviointitodistus sekä ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Lue lisää velvoitteista laajarunkoisten rakennusten omistajille

Kiinteistöjen ja rakennusten osoitenumerointi

Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikuvan osana on myös kiinteistöjen osoitteiden helppo havaittavuus ja tunnistettavuus. Rakennusvalvonta kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tarkistamaan kiinteistön rakennusten osoitenumeroinnin oikeellisuuden ja osoitenumerokilpien kunnon.

Lue lisää

Ekolaskuri pientalorakentajille

Miten tontin valinta vaikuttaa pientalosi energiankulutukseen? Millaisia ovat ympäristö- ja ihmisystävälliset materiaalit?