Palvelut
Valitse taso

Kestävä kehitys ja metsätalous Lappeenrannassa

Kestävän kehityksen periaatteet
Kaupungin metsille on määritelty metsäsuunnittelun yhteydessä hakkuusuunnite. Hakkuusuunnite on määritelty kaupungin metsien kehitysluokkarakenteen, metsien kasvun ja omistajan asettamien tulostavoitteiden mukaan. Hakkuissa ja hoidossa noudatetaan kaikkia kolmea kestävyyden periaatetta eli sosiaalista, ekonomista ja ekologista kestävyyttä.

  • Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan Lappeenrannassa sitä, että asukkaat ovat mukana vuorovaikutteisesti metsiä koskevissa suunnittelu- ja toteutusprosesseissa ja että metsien hoidossa ja käytössä huomioidaan maisema ja kulttuuriarvot sekä muinaismuistot.
  • Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan, että luonnon ekosysteemejä ei tuhota ja että uhanalaisista ja vaarantuneista kasvi- ja eläinlajeista huolehditaan.
  • Ekonomisella kestävyydellä tarkoitetaan, että kaupungin metsien kehitysluokkajakaantuma tukee hakkuiden määrää eikä kymmenvuotiskaudella ylitetä hakkuusuunnitetta.

Erilaisten metsätuhojen seuranta ja toiminta niiden välttämiseksi on osa kaupungin metsien hoitoa. Myrskytuhot korjataan nopeasti, jotta niistä ei aiheudu hyönteistuhovaaraa. Kirjanpainajatuhojen yleisyyttä seurataan ja torjuntahakkuisiin ryhdytään tarvittaessa nopeasti. Maannousemasienen leviäminen estetään talvikorjuulla tai ruiskuttamalla kantoja harmaaorakas- sienellä tai urealla hakkuiden yhteydessä. Puutavaravarastojen poiskuljetus ennen määräaikoja on yksi keino estää hyönteistuhojen leviämistä.

6bkasvuhakkuu0001.jpg