Valitse taso

Pappilanniemen suojelualue on luontolahja satavuotiaalle Suomelle

Lappeenrannan kaupunki on mukana vapaaehtoisten  luonnonsuojelualueiden perustamisessa. Lappeenrannan Pappilanniemi on nyt pysyvästi rauhoitettu suojelualue.

Pappilanniemen alue on erittäin arvokas ja monimuotoinen eteläisen Saimaan rantametsä. Pappilanniemestä löytää alkuperäistä luontoa aivan suurteollisuuden ja kaupungin läheisyydestä. Kaupunki tekee luonnonsuojelualueelle käyttö- ja hoitosuunnitelman, jotta alueen luontoarvot säilyvät alueelle kohdistuvan retkeilyn lisääntyessä.

Pappilanniemen 28,8 hehtaarin alueelta löytyy monenlaisia elinympäristöjä ja luontotyyppejä, kuten karua kangasmetsää, rehevää lehtoa ja tervaleppäkorpea. Alueelta on havaittu 350 kasvilajia. Siellä voi myös ihailla silokalliota, kallioketoja sekä luonnontilaisena ikääntynyttä metsää keloineen ja lahopuineen.