Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöMaapoliittinen ohjelma 2017
Valitse taso

Maapoliittinen ohjelma 2017

Lappeenrannan kaupungin päätöksenteossa ja päätöksenteon tukena on käytetty vuodesta 1989 alkaen kaupunginvaltuuston vahvistamaa ja määräajoin tarkistettua maapoliittista ohjelmaa. Maapoliittinen ohjelma on yksi strategisista asiakirjoista, joilla määritellään maankäyttöön liittyvät tavoitteet ja toimenpideperiaatteet.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.2.2017 § 14 Maapoliittisen ohjelman 2017. Päätös tuli lainvoimaiseksi 25.3.2017.

Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä ja tavoitteita, joiden tarkoituksena on luoda edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Kaupungin harjoittaman maapolitiikan osia ovat muun muassa maa-alueiden hankinta ja luovutus sekä kaavojen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Maapolitiikka yhdessä kaavoituksen kanssa muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut.

Pientalotontin varausta yksinkertaistetaan
Maapoliittisen ohjelman 2017 yhteydessä tonttien luovutuskäytäntöä yksinkertaistetaan siten, että jatkossa kaupungin puolelta tehtävän tontin varaamispäätöksen jälkeen ei varaajan ja kaupungin kesken tehdä erillistä varaussopimusta. Sopimus tulee voimaan heti, kun varaaja on maksanut varausmaksun. Uusi käytäntö astuu voimaan 10.4.2017. Vuoden vuokraa vastaava varausmaksu on maksettava eräpäivään mennessä, muuten tontti siirtyy uudelleen kaikkien haettavaksi.

Tontin varsinainen vuokra- tai kauppasopimus tehdään, kun varausmaksun maksanut asiakas ilmoittaa kaupungille hakevansa rakennuslupaa. Vuokraamansa tontin voi ostaa omaksi myöhemmin kulloinkin voimassaolevan maapoliittisen ohjelman mukaisesti.

Tonttien vuokrahinnoista
Vanhoja voimassaolevia vuokrasopimuksia uusi hinnoittelu ei koske. Mikäli tontin vuokrasopimus on päättymässä vuoden 2017 aikana, tehdään jatkosopimus vuoden 2010 maapoliittisen ohjelman mukaisilla ehdoilla Vuokratontin voi myös ostaa tämän vuoden loppuun saakka vuoden 2010 maapoliittisen ohjelman mukaisella hinnalla.

Vapaiden pientalotonttien luovuttaminen 2017
• Mikäli tonttia on haettu ennen 31.3.2017, sovelletaan Maapoliittisen ohjelman 2010 mukaisia ehtoja.
• Ensimmäiset uuden Maapoliittisen ohjelman 2017 mukaiset tontin varauspäätökset tehdään aikaisintaan 18.4.2017.

Uudet tontit 2017
Uusia tontteja luovutetaan alustavasti 12.8.2017 alkaen mm. Hiessillasta.

Lisätietoja

Riitta Ruutiainen 
puh. 040 718 0954
riitta.puurtinen@lappeenranta.fi

Mikko Lösönen
puh. 040 721 7327
mikko.losonen@lappeenranta.fi

Liitetiedostot