Valitse taso

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN KALASTUSALUEEN YLEISKOKOUS 2019

Aika: Perjantaina 29.11.2018, klo 18:00
Paikka: Lappeenrannan kaupungintalo, 1-kerros, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta. Kaupungintalon pääovi aukaistaan kello 17:50.

Aiheita:

1) Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös.
2) Käydään keskustelua yhdistyksen lopullisesta purkautumisesta ja toiminnan päättymisestä.
3) Ehdotetaan loppukokouksen ajankohta, jossa vahvistetaan selvitysmiehen tekemä ja tilintarkastajan hyväksymä loppuselvitys toiminnan päättymisestä.

Huom! Läntisen Pien-Saimaan sopimusperusteiset sekä lakisääteiset tehtävät ovat siirtynee täysimääräisesti Eteläisen Saimaan Kalatalousalueen vastuulle vuoden alusta.

Esityslista

1. Kokouksen järjestäytyminen
2. Äänioikeutettujen jäsenten toteaminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys

5. Kertomus kalastusalueen toiminnasta vuodelta 2018

6. Toimintasuunnitelma 2019

7. Vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

11. Päätösten tiedoksianto

12. Oikaisuvaatimus sekä pöytäkirjan nähtävilläoloaika ja paikka

13. Kokouksen päättäminen


KALATALOUSALUEIDEN ENSIMMÄINEN YLEISKOKOUS

Läntisen Pien-Saimaan sekä Suur-Saimaan kalatalousalueiden ensimmäisen (5.2.2019, klo 17:00) yleiskokouksen pöytäkirja liitteineen:

>>Pöytäkirja 2019<<

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN KALASTUSALUEEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 2018

LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN KALASTUSALUEEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 2018
Aika: Perjantaina 28.12.2018, klo 18:00 Paikka: Lappeenrannan kaupungintalo, 1-kerros, Villimiehenkatu 1, 53101 Lappeenranta. Kaupungintalon pääovi aukaistaan kello 17:50. Kokousmateriaali löytyy täältä:

>>Kutsukirje sekä esityslista<<

Lisätietoa asiasta: Mikko Lösönen, 0407217327, mikko.losonen@lappeenranta.fi>

>>Pöytäkirja 2018<<

>>Pöytäkirja 2017<<