Valitse taso

Pysäköinninvalvonta

Liikennemerkki (1).jpg

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat pysäköinnintarkastajat sekä poliisit. Pysäköintivirhemaksu 1.5.2013 alkaen on 50 euroa.

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön asiakas voi esittää 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen joko
•kirjallisesti pysäköinninvalvojalle postitse osoitteeseen pysäköinninvalvontatoimisto, PL 38, 53101 Lappeenranta
•sähköpostitse osoitteeseen: pysakoinninvalvonta@lappeenranta.fi
•täyttämällä lomakkeen henkilökohtaisesti asiakaspalvelukeskus Winkissä.

Pysäköinninvalvontaan liittyvä asiointi, kuten oikaisuvaatimusten tekeminen, tapahtuu asiakaspalvelukeskus Winkissä. Asiakaspalvelukeskus Winkki on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-17, kesäaukiolo 3.-28.6. klo 9-16, 1.7.-26.8. klo 9-15. 

Pysäköinninvalvonnan puhelinasiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-12, puh. 05-4534240. Kiireelliset valvontapyynnöt voi muuna aikana ilmoittaa asiakaspalvelukeskus Winkkiin (avoinna ma-pe 9-17, kesäaukiolo 3.-28.6. klo 9-16, 1.7.-26.8. klo 9-15), puh. 05 616 2220.

Oikaisuvaatimukset käsittelee pysäköinninvalvoja. Oikaisuvaatimuksesta tehdään kirjallinen hallintopäätös, joka lähetetään asianosaiselle kirjeitse kotiosoitteeseen. Pysäköinninvalvojana toimii Mika Näykki (puh. 040 687 9518).

Pysäköinnintarkastajien esimiehenä toimii kunnossapitopäällikkö Topi Kangas, puh. 040 144 0330.

Yksityinen valvonta

Yksityisen valvontayritysten tekemä pysäköinninvalvonta yksityisillä alueella on kyseisten yritysten itsenäisesti sopimusoikeudellisilla perusteilla harjoittamaa toimintaa. Yksityisen valvontayritysten toiminta ei liity Lappeenrannan kaupungin pysäköinninvalvontaan.