Valitse taso

Lappeenrannan ulkovalaistus

Lappeenrannan Energia Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä vuoden 2003 alusta siirtyi ulkovalaistus Lappeenrannan kaupungin elinvoima ja kaupunkikehitys toimialalle.

Ulkovalaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kadut ja ympäristö -vastuualueelle.

Ulkovalaistusta ohjataan ohjausjärjestelmällä jossa on eri puolilla kaupunkia sijoitetut valoanturit.

Ulkovalaisin_syksy (1).JPG

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset normaalina työaikana (klo 7.00 – 16.00) Topi Kangas, puh. 040 1440 330.
Kunnossapitourakoitsija (Elvera Oy) ei ole velvollinen ottamaan vastaan vikailmoituksia.

Suunnittelu

Sunnittelu teetetään vuotuisen uudisrakentamisohjelman sekä saneerausohjelman perusteella.

Kunnossapito

Kunnossapidosta on tehty sopimus Elvera Oy:n kanssa, jossa määritellään tehtävät työt:

  • Lamppujen yksittäisvaihto suoritetaan huoltokierroksen yhteydessä keskusta-alueella kolme ja muilla alueilla kaksi kertaa vuodessa. Keskusta-alueella kierrokset tehdään elo-, loka- ja joulukuussa. Muilla alueilla syys- ja tammikuussa.
  • Huoltokierroksilla vaihdetaan pimeät ja rikkoontuneet lamput ja palaneet sulakkeet sekä kirjataan tietoa ulkovalaistusverkon kunnosta.    
  • Vikojen korjaus- ja huoltotyöt käsittävät pylväiden ja valaisimien kunnostuksen ja uusimisen, kaapelivikojen korjaukset sekä viallisten keskusten korjaukset tai uusimiset.

    Johtoalueiden raivaustyöt tehdään tarvittaessa.

Rakentaminen

Ulkovalaistus on osa katurakennetta ja sen rakentaminen toteutetaan katurakentamisen yhteydessä.
Lappeenrannassa toimii Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä jonka tehtäviä ovat: 

  • suunnitella ja rakennuttaa kaikki vesihuollon, kaukolämmön, maakaasun, katuvalaistuksen ja katujen uudet ja saneerattavat kohteet
  • sähköverkon osuus suunnitellaan ja rakennutetaan työyhteenliittymän toimesta sekä soveltuvin osin tietoliikenneyhteydet

Suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta
- vastaa suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuudesta

Kunnossapitopäällikkö Topi Kangas
- vastaa ulkovalaistussuunnittelusta


Energian hankinta

Ulkovalaistuksen energia ostetaan sähköpörssistä. Kaupunki käyttää valaistukseen EKOenergiaa eli Metsä- ja Tuulivoimaa.

Historiaa

Lappeenranta oli Suomen ensimmäisiä kaupunkeja, jossa oli sähköllä toimiva katuvalaistus. Pallon kaupunginosaan nykyiselle Huopatehtaankadulle (entinen Vellamonkatu) rakennettiin voimalaitos, joka tuotti tasasähköä. Voimalaitos valmistui tammikuussa 1902 ja oli käytössä syyskuuhun 1929. Alkuun Pallon voimalaitos tuotti sähköä pelkästään ulkovalaistusta varten. Melko pian sitä alettiin ottaa myös muuhun käyttöön. Sähkölaitoksen uuden muuntoaseman valmistuminen keväällä 1929 Valtakadulle (silloiselle Aleksanterinkadulle) toi vasta valmistuneen Imatran voimalaitoksen sähkön myös Lappeenrantaan. Kaupungin katuvalaistus uusittiin kokonaan ja verkostoa laajennettiin huomattavasti.
Katujen sähkövalaistuksella on Lappeenrannassa siis jo yli satavuotinen historia.