Palvelut
Valitse taso

Liikenneturvallisuus

Lappeenrannan kaupungille tulee runsaasti kaupunkilaisten aloitteita koskien ajonopeuksia laskevien hidasteiden toteuttamista. Aloitteiden järjestelmällistä käsittelyä ja kohteiden priorisointia helpottamaan on luotu pisteytysmenetelmä. Pisteytyksen perusteella kohteet priorisoidaan ja toteutetaan käytössä olevan rahoituksen mukaisesti.

 

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on

selvittää liikenneturvallisuuden ongelmakohteet Lappeenrannan alueella, suunnitella parantamistoimenpiteet ja laatia toimenpiteiden toteuttamisohjelma.

Hidaste (1).JPG

Toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi

  • Nopeusrajoituksen alentaminen, joka edellyttää nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistusta
  • Valo-ohjauksen tarkastelu
  • Liikennemerkkien ja opastuskylttien tarkistus
  • Valaistuksen tehostaminen
  • Hidasteiden rakentaminen
  • Kiertoliittymän rakentaminen
Liikuteltava nopeusnäyttötaulu

P4218756.JPG

Väliaikaiseen nopeuden näyttöön käytetään liikuteltavaa nopeuden näyttötaulua.
Väliaikaisia nopeuden näyttökohteita ovat esim. liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet (koulut, päivä- ja vanhainkodin, sairaalat, vilkkaat yleisötilaisuudet ym.).
Lisäksi saadaan kerättyä tietoa seuraavasti:
• ajoneuvokohtainen nopeustieto
• ajoneuvojen lukumäärä (ilman luokittelua)

Nopeusnäyttötaulu voidaan kiinnittää valaisinpylvääseen, liikennemerkkiin tai näyttötaulun omaan kiinnitysjalkaan. Nopeusnäyttöön on mahdollista lisätä symboleina esim. hymiö, jos ajoneuvon nopeus on alle alueen nopeusrajoituksen.