Palvelut
Valitse taso

Talvihiekkojen poistokatunäkymä.jpg

Kaupungin kaduilla ja kevyenliikenteenraiteilla tehdään talvikaudella liukkaudentorjuntaa. Torjuntaan käytetään sepeliä ja hiekoitushiekkaa. Molemmista on seulottu helposti pölyävä hienoin kiviaines pois.

Pääkaduilla ja kevyenliikenteen väylillä on käytössä pääsääntöisesti sepeli, mutta kauttaaltaan jääpintaisten katujen, etenkin tonttikatujen, liukkaudentorjuntaan hiekoitushiekka on tehokkainta.

Kaupunki poistaa levittämänsä talvihiekat katualueen ajoradoilta, pyöräteiltä ja muilta hallitsemiltaan kohteilta. Hiekanpoistossa on 9 urakka-aluetta. Omalla kalustolla harjataan pääväyliä ja kokoomakatuja ja pestään jakajia. Näiden lisäksi harjakoneet puhdistavat 6 kaupunginosan tonttikadut.

Samaan aikaan talvihiekkojen poistoa tekevät myös kiinteistöt jalkakäytäviltään, pihoiltaan ja parkkipaikoiltaan. Käytännössä tämän työn tekevät usein kiinteistöhuoltoyhtiöt. Myös ELY- keskus puhdistaa heidän vastuullaan olevia teitä sekä pyöräteitä. Näin ollen pienelläkin alueella voi olla töissä useita eri toimijoita.

Talvihiekkojen poiston aloittamiseen ja kestoon vaikuttavat sääolot. Alkuvaiheessa yöpakkaset voivat pitkittää työn etenemistä. Samoin reippaat kevätsateet saavat hienon kiviaineksen liettymään ja harjaus ei onnistu. Pölyämiseen vaikuttaa ilman kosteus, tuuli, hiekoitushiekanmäärä, lämpötila ja liikennemäärät. Hiekoitushiekan poistoprosessi ajoittuu sääolojen mukaan yleensä maaliskuun lopun ja toukokuun alun välille.

Kaupunki käyttää eri menetelmiä pölyämisen ehkäisemiseksi. Tarpeen mukaan ennen varsinaisen hiekanpoiston alkua, pääväylillä sidotaan irtoavaa pölyä laimealla kalsiumkloridiliuoksella. Tämä on ajankohtaista silloin, kun kadut vielä osittain jäisiä ja yöpakkasten kuivattamista ajoradoista irtoaa katupölyä. Varsinainen hiekoitushiekkojen harjaus tehdään aina vesisumun kostuttamana tai alue kasteltuna. Ydinkeskustan alueen kadut painepestään, jolloin suurin osa hienojakoisesta pölystä saadaan pois.

Kaupunki haluaakin tässä yhteydessä muistuttaa, että hiekanpoiston koneellinen harjaus ilman vesisumua on kielletty, kuten lehtipuhaltimenkin käyttö.

Kaupungin kunnossapito seuraa yhdessä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa ilmanlaatuindeksiä ja sopeuttaa toimensa siihen.

Seuraa Lappeenrannan alueen reaaliaikaista ilmanlaatua ilmanlaatuportaalista.