Valitse taso

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Lappeenrannassa


Talvikunnossapito

Auraus592 (1).jpg

Auraukset ja liukkauden torjunta kaupungin alueilla hoidetaan liitteenä olevan kunnossapitoluokituksen mukaan.

Laki kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta velvoittaa kuntaa, tontin omistajaa ja muun alueen omistajaa huolehtimaan liukkauden torjunnasta.

Ajoradoilla liukkautta torjutaan pääasiassa joukkoliikennereiteillä ja kriittisillä osuuksilla. Kevyen liikenteen raitit ja kaupungin hoitoon kuuluvat jalankulkutiet hiekoitetaan kokonaan.
Ajoratojen liukkauden torjunta on toteutettu nykykäytännön mukaisesti luonnon hiekalla, kevyen liikenteen väylillä käytetään hiekoitussepeliä.

Keväällä liukkauden torjuntatarpeen päätyttyä kaupunki poistaa kaupungin hoitovastuulla olevilta ajoradoilta, kevyen liikenteen raiteilta ja jalkakäytäviltä hiekoitusmateriaalin.

Tontinomistajan velvollisuutena on edelleen pitää katu puhtaana tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka.

Kesäkunnossapito

Katujen kesäkunnossapitoa on vanhojen päällysteiden uusiminen ja ajoratamerkintätyöt. Katuviheralueiden hoito on myös olennainen osa kesäkunnossapitoa sekä puistojen, istutusten ja leikkikenttien hoito.

 

Kevyt liikenne

Kevytliikenne1 (1).JPG

Kevyen liikenteen väyliin kuuluvat jalkakäytävät ja pyörätiet, joiden aurauksen ja liukkauden torjunnan hoitaa Lappeenrannan kaupunki.

Yksityisen kiinteistön kohdalla olevan jalkakäytävän talvikunnossapito kuuluu kyseiselle kiinteistölle.

Yhteystietoja

Liikenneväylien talvi- ja kesäkunnossapito 
Kunnossapitopäällikkö Topi Kangas puh. 040 144 0330
Päivystävä tiemestari talviaikana virka-ajan ulkopuolella puh. 0400 629 995
Tiemestari Ulla Kiiveri puh. 040 653 1910
Tiemestari Jouko Niskanen puh. 040 653 0077
Tiemestari Juha-Matti Kangasmäki puh. 040 131 9533

Puistojen ja viheralueiden kunnossapito
Työnjohtaja Maisa Hautala puh. 040 670 7036

Katualueiden lupahallinto
Katuisännöitsijä Manu Puumalainen puh. 040 661 7350