Valitse taso
OSAYLEISKAAVA
Nimi  Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Eteläinen osa-alue, 1. vaihe
Tarkoitus

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva osayleiskaava, joka on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustan kaakkoispuolella. Alue rajautuu pohjoisessa valtatiehen 6 ja idässä Saimaan kanavaan. Mustolan teollisuusalue kuuluu suunnittelualueeseen. Lännessä ja etelässä suunnittelualueen raja mutkittelee siten, että alueen ulkopuolelle jäävät Ihalaisen kaivosalue, Hanhijärvi ja Karkkola. Vanhan Viipurintien itäpuolella suunnittelualueen raja seurailee Mielontien ja Lasolantien suuntaisesti. Osayleiskaava-alue käsittää Myllymäen, Hyrymäen, Hiessillan, Karhuvuoren ja Pajarilan kaupungin osta sekä etelä- ja länsiosan Mustolan kaupunginosasta. Lisäksi alueeseen kuuluu Perä-Tirilä ja muuta haja-asutusaluetta.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet Eteläisten alueiden osayleiskaava on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista 1. vaihe etenee ensimmäisenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 27.2.2015 vaiheen 1 osalta ja se pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä kaavan laadinnan ajan.

Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§)  13.5.2015 - 15.6.2015
Tekninen lautakunta 29.6.2016
Kaupunginhallitus 11.7.2016 § 308, asia jätettiin pöydälle 
Kaupunginhallitus 15.8.2016
MRA §:n 19 mukainen nähtävillä olo 25.8. - 26.9.2016
Kaupunginhallitus 14.11.2016
Kaupunginvaltuusto 28.11.2016
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 9.1.2017
Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745