Valitse taso

yleiskaava.JPG

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Lappeenrannan voimassa oleva, kaupunkimaisen alueen kattava keskustaajaman yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.1987. Yleiskaavaa on tarkistettu 10.1.1994 ja 25.10.1999. Keskustaajaman yleiskaavassa on esitetty maankäytön kehitys ja aluevaraustarpeet vuoteen 2020 asti.

Joutsenon kaupungin vahvistettuja osayleiskaavoja ovat Saimaan saaristoa ja ranta-alueita käsittävät Saaristo I (ympäristöministeriö 14.4.1988) ja Saaristo III (ympäristöministeriö 10.6.1994) sekä Saaristo III/98 (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 1.11.2001).

Joutsenon kaupungin koko hallinnollisella alueella on voimassa yleiskaava. Korvenkylän osayleiskaava ja maaseutualueiden kehittämissuunnitelma ovat oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja. Kunnanvaltuusto on ne hyväksynyt 31.3.1980.

Tiurun ja Rauhan osayleiskaava on hyväksytty Joutsenon kunnnanvaltuustossa 27.11.2000, osayleiskaavan muutos on hyväksytty Joutsenon kaupunginvaltuustossa 28.5.2007.

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaava 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.4.2011 ja se sai kaikilta osin lainvoiman 10.12.2013.

Yleiskaavat ja osayleiskaavat

Lappeenrannan kaupungin alueella on voimassa useita osayleiskaavoja, joista viimeisimmät löytyvät Viimeisimmät yleiskaavat ja osayleiskaavat sivulta.