Valitse taso

Yleiskaavoitus

LPR OYK -tilanne.jpg 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava välittää ja tulkitsee osaltaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja maakunnallisia tavoitteita kaupungin suunnittelussa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet tiettyä ajankohtaa eli tavoitevuotta silmällä pitäen sekä osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Lappeenrannan keskustaajaman alueelle ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2030. Kaupunginhallitus teki päätöksen 12.12.2011 keskustaajaman osayleiskaavatyön käynnistämisestä. Laadittavana oleva osayleiskaava tulee korvaamaan Lappeenrannan voimassa olevan, kaupunkimaisen alueen kattavan keskustaajaman osayleiskaavan, jota on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Laadittavana oleva keskustaajaman osayleiskaava on jaettu neljään osa-alueeseen: läntinen osa-alue, keskusta-alue, itäinen osa-alue ja eteläinen osa-alue, joka on jaettu kolmeen vaiheeseen. Keskustaajaman osayleiskaavatyöhön kuuluvat Hyväristönmäen ja Rakuunamäen osayleiskaavat. Lisäksi Nuijamaantien osayleiskaava 2030 kytkeytyy keskustaajaman osayleiskaavatyöhön.

Keskusta-alue ja Rakuunamäki

• Keskusta-alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 17.8.2018.
• Rakuunamäen osayleiskaava on saanut lainvoiman 9.11.2018.

Itäinen osa-alue ja Nuijamaantie

• Itäisen osa-alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 28.5.2019.
• Nuijamaantien osayleiskaava on saanut lainvoiman 29.7.2017.

Läntinen osa-alue

• Läntisen osa-alueen osayleiskaava on saanut lainvoiman 18.3.2019.

Eteläinen osa-alue

• Eteläisen osa-alueen 1. vaihe on saanut lainvoiman 9.1.2017.
• Eteläisen osa-alueen 2. ja 3. vaihe sekä Hyväristönmäki on yhdistetty yhdeksi alueeksi. Kaava on valmisteluvaiheessa.

Joutsenon keskustaajama

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaava 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.4.2011 ja se sai kaikilta osin lainvoiman 10.12.2013. Joutsenon keskustaajaman vanhasta osayleiskaavasta 12.7.1999 on voimassa pieniä alueita edelleen.

Korvenkylä ja Tiuru-Rauha

• Tiurun ja Rauhan osayleiskaavan muutos 29.9.2014.
• Tiuru-Rauha osayleiskaava 28.5.2007.
• Tiurun ja Rauhan osayleiskaava 27.11.2000.

Korvenkylään ollaan laatimassa myös oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Korvenkylän osayleiskaava 2030, joka korvaa vanhan Joutsenon yleiskaavan 31.3.1980 alueella, on ollut ehdotuksena nähtävillä 23.2. - 27.3.2017. Osayleiskaavaehdotukseen tulee oleellisia muutoksia, minkä takia kaavaehdotus tullaan asettamaan uudelleen nähtäville vuonna 2019.

Kylät

Keskustaajaman lähikylät on otettu mukaan Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 -työhön. Keskustaajaman osayleiskaava-alueilla rakennuslupaa voi hakea osayleiskaavan perusteella. Muualla kylä- ja haja-asutusalueilla ovat voimassa seuraavat osayleiskaavat:

• Partalan osayleiskaava 27.8.2007
• Vainikkalan oyk:n korjaus 30.9.2002
• Vainikkala 30.8.1999
• Raippo 18.8.1997
• Pulsa-Tani 1.3.1993
• Myllylä-Sipari-Vilkjärvi 13.1.1992
• Kasukkala-Haapajärvi 13.1.1992
• Korkea-aho 9.11.1992
• Simola 31.7.1984
• Säämälä-Nutikka tienvarsialueen osayleiskaavan muutos 9.12.2009
• Säämälä-Nutikka tienvarsialueen oyk 23.4.2008
• Karsturanta ja Hinkalahti 13.07.1999
• Joutsenon maaseutualueiden kehittämissuunnitelma 31.3.1980

Ylämaa 

• Ylämaan kirkonkylän taajaman ja lähialueiden yleiskaava 7.6.2005.
• Ylämaan kirkonkylän taajaman ja lähialueiden yk:n muutos 25.7.2007.

Ylämaan kaikkien merkittävien järvien ja jokien rannoille on tehty rantaosayleiskaava (Ylämaan rantaosayleiskaavan muutos, kaikki järvet ja merkittävät joet 18.4.2011).

Saimaa

Saimaan alueella on voimassa useita osayleiskaavoja:

• Mikonsaaren osayleiskaavan muutos 23.2.2009
• Saaristo III/98 1.11.2001
• Mikonsaaren osayleiskaava 10.7.1997
• Saaristo III 10.6.1994
• Saaristo I 14.4.1988
• Läntinen saaristoalue 18.5.1987
• Saaristoalueet 23.3.1981
• Saaristoalueiden osayleiskaava 22.12.1980

Lappeenrannan pienvesistöt

Lappeenrannan ja Joutsenon alueilla on vireillä Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava. Työ tulee kestämään useita vuosia.

 

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745
Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen, 040 575 5590

Yleiskaavat ja osayleiskaavat

Lappeenrannan kaupungin alueella on voimassa useita osayleiskaavoja, joista viimeisimmät löytyvät Viimeisimmät yleiskaavat ja osayleiskaavat sivulta.