Valitse taso

Pilotinkadun asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lappeenrannan kaupunki valmistelee asemakaavamuutosta Mattilan kaupunginosan pohjoisosaan. Kaavamuutoksen ensisijainen tarkoitus on kehittää Mattilan kaupunginosan liikenneverkkoa ja mahdollistaa valtatie 6:n rinnakkaistiem toteuttaminen suunnittelualueella. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti kevyen liikenteen tarpeet ja päivitetään kaava kokonaisuutena vastaamaan nykyisiä tarpeita.

ELY-keskuksen: Luonnos rinnakkaistieverkoksi -suunnitelma löytyy Väyläviraston sivuilta: https://vayla.fi/etela-karjalassa-suunnitteilla/valtatien-6-muuttaminen-moottoriliikennetieksi-rinnakkaistiejarjestelyineen-valilla-selkaharju-mansikkala-lappeenranta-ja-imatra

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe 

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta. Aloitusvaiheessa on järjestetty kolme asukastilaisuutta.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä ennakkokuulemista varten 18.3.- 9.4.2021 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä näillä nettisivuilla. Nähtävilläolo aikana kaavasta oli mahdollisuus jättää mielipide. Kaavasta saatiin 13 lausuntoa ja 11 mielipidettä.

Kaavasta järjestettiin virtuaalinen asukastilaisuus 23.3.2021 klo 16.30 - 17.30. Tilaisuudessa esiteltiin kaavaluonnosta ja keskusteltiin kaavamuutoksesta. Asukastilaisuudesta tehty tallenne on katsottavissa kaupungin Youtube-kanavalla tämän linkin kautta

Ehdotusvaihe (menossa) 

Seuraavaksi kaavaluonnosta tarkistetaan ja laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus menee kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen.  Arvioitu aikataulu: Ehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2021

Hyväksymisvaihe

Kaavan lopulta hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Katusuunnittelu, katusuunnittelun asukastilaisuus 8.6.2021 klo 17.00-18.30

Katusuunnittelua on tehty rinnakkain asemakaavamuutoksen kanssa. Katusuunnitelmaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 8.6.2021 klo 17.00–18.30 etätilaisuutena verkossa Teams- kokouksenaLinkki asukastilaisuuteen: https://bit.ly/2RfYXkj Lisätietoa katusuunnitelmasta ja katusuunnitelman asukastilaisuudesta täältä.

Asemakaavan asukastilaisuudet 

Aikaisemmin järjestetyt asukastilaisuudet:

Virtuaalinen asukastilaisuus klo 16.30 - 17.30. 

Virtuaalinen asukastilaisuus 15.10.2020 (Koppelontien maanomistajille)

Kaavakävely 9.9.2020 (Koppelontien maanomistajille)

Asukastilaisuus 20.8.2019 Mäntylän päiväkodilla 

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Mattilan kaupunginosassa sijaitsevaa setsemää omakotitalotonttia ja katualueita sekä puistoalueita.  Suunnittelualueen etäisyys Lappeenrannan keskustaan on noin kaksi kilometriä. Oheiseen karttaan on merkitty asemakaavamuutosalueen sijainti. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 3,4 ha.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen. 

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat, joille on lähetetty kirje kaavan luonnoksen nähtävilläolosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi