Valitse taso

Myllymäenpuisto

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Myllymäen asuinaluetta muuttamalla osa Myllymäenpuiston lähivirkistysalueesta osayleiskaavan mukaisesti asuinkäyttöön. Suunnittelussa huomioidaan kaavamuutosalueen luonnonympäristö, pinnanmuodot, meluntorjuntatarve ja muut erityispiirteet.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 1.3.2022.

Liittyminen etänä järjestettäviin asukastilaisuuksiin Microsoftin Teams -ohjelman kautta

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu järjestää erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä asukastilaisuuksia Microsoftin Teams -ohjelman kautta. Seuraavat ohjeet helpottavat sinua tilaisuuksiin liittymisessä.
1. Napauta sivuilla näkyvää liittymislinkkiä
2. Näet kolme vaihtoehtoa:
Lataa Windows -sovellus
Jatka tällä selaimella
Avaa Teams -sovellus

Valitse Jatka tällä selaimella, jotta voit liittyä Teams -kokoukseen verkossa
3. Selain saattaa pyytää lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia. Salli käyttö, jotta sinut voidaan kuulla ja nähdä kokouksessa.
4. Kirjoita nimesi
5. Määritä ääni- ja videoasetuksesi
6. Valitse Liity nyt
7. Pääset sisään välittömästi tai siirryt odotustilaan, josta sinut päästetään sisään järjestäjien toimesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukainen ennakkokuuleminen 22.2. - 14.3.2022.

 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunta  15.6.2022.

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Myllymäen pientaloalueen luoteispuolella.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Liitteet
Yhteyshenkilöt

Yhteystiedot

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi